Skip to main content
Category

Geen categorie

Schematherapiegroep Utrecht juni 2021: nog plekken beschikbaar

By Geen categorie

Prisma Utrecht start met een groepstherapie schematherapie

In deze groepstherapie leer je je eigen schema’s en modi herkennen en je bewust te worden van wanneer ze optreden. In de groepstherapie leer je delen wat er in je omgaat en op een andere manier omgaan met je schema’s. De groepstherapie:

  • Is op donderdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur
  • start bij voldoende deelnemers op 17 juni (er zijn nog plekken beschikbaar)

Zie voor meer informatie de pagina over deze groepstherapie.

Bericht in verband met Corona virus: afspraken gaan voorlopig (aangepast) door

By Geen categorie

Uw afspraak bij Prisma gaat door, tenzij u van uw eigen behandelaar ander bericht krijgt. Mogelijk kiest uw behandelaar er voor om afspraken telefonisch of digitaal te laten plaatsvinden, u wordt daar dan persoonlijk over geïnformeerd.

Hebt u (milde) klachten, of bent u in aanraking geweest met iemand met het coronavirus, dan vragen we u om uw afspraak af te zeggen en thuis te blijven, conform de richtlijnen van het RIVM.

Verder willen we u verzoeken om gebruik te maken van de desinfecterende middelen die er staan, en zo min mogelijk gebruik te maken van de wachtkamer en toilet.

Toevoeging 14-12-2020: Daarnaast willen we u vragen om een mondmasker te dragen bij binnenkomst en verlaten van het gebouw, deze kan af wanneer het gesprek begint.

Bij vragen kunt u overleggen met uw behandelaar. We houden u op de hoogte mocht de situatie veranderen.

Vacature lid Raad van Toezicht

By Geen categorie

Wij zoeken een nieuw lid voor de Raad van Toezicht voor Stichting Prisma Praktijk (www.prisma-praktijk.nl), een kleine GGZ-instelling bestaande uit alleen vrijgevestigd therapeuten. Op dit moment zoeken wij vooral kandidaten met een bedrijfskundige deskundigheid. Dat kan zowel buiten als binnen de GGZ zijn. De RvT komt 2 tot 4 keer per jaar 1,5 uur bij elkaar en bestaat in totaal uit 3 leden.

Voor meer informatie; neem contact op met Maayke Brants via maayke.brants@prisma-praktijk.nl

Prisma Utrecht start met groepsbehandeling Cognitieve gedragstherapie (CGT)

By Geen categorie

Prisma Utrecht start met groepsbehandeling Cognitieve gedragstherapie (CGT)

  • 15 zittingen op donderdagmiddag van 15.00 tot 16.30
  • Start: bij voldoende aanmeldingen (nog plekken beschikbaar)
  • Therapeuten: Letty Lauwers en Suzanne Swagerman

Doelgroep en methoden
De groep is samengesteld uit maximaal 8 personen, die gemotiveerd zijn om gedurende een vaste periode wekelijks deel te nemen aan de groep en om huiswerk te doen. Het gaat om mannen en vrouwen die last hebben van steeds terugkerende klachten als angst, somberheid, of burnout.
In een veilige omgeving waar je privacy gewaarborgd is, ga je werken aan het doorbreken van deze negatieve patronen. Door je bewust te worden van je gedachten leer je hoe deze je gedrag en gevoelens beïnvloeden.
De wederzijdse herkenning, steun, motivatie en feedback die de groepsleden elkaar geven, geeft een meerwaarde aan de groepstherapie.

Wie zijn wij?
Letty Lauwers en Suzanne Swagerman

Waar en wanneer?
Prisma praktijk Utrecht
Donderdagmiddag van 15.00 tot 16.30

Kosten en vergoeding
Afhankelijk van je ziektekostenverzekering wordt de therapie vergoed door de meeste zorgverzekeraars in de basis zorgverzekering. Bij de aanmelding kijken wij of jouw verzekeraar deze therapie vergoedt. Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk.

Aanmelden
Voor meer informatie, of om je aan te melden, kan je contact opnemen via letty.lauwers@prisma-praktijk.nl.
Wij plannen dan een kennismakingsgesprek met je voorafgaand aan de start van de groepstherapie.

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de focus ligt op problemen die in het heden spelen. Het is een klachtgerichte behandeling. Bij cognitieve gedragstherapie wordt er verondersteld dat psychische problemen zijn ontstaan door verkeerde denk- of handelswijze in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld wie geneigd is pessimistisch tegen dingen aan te kijken, zal sneller angstig, somber of gefrustreerd worden en van daaruit bepaalde dingen misschien niet meer gaan doen.

Bij cognitieve gedragstherapie staan denken, voelen en doen en hoe deze drie elementen elkaar beïnvloeden en versterken centraal. Er wordt ingegaan op hoe een persoon een bepaalde situatie beleeft; wat voelde, dacht en deed men op dat moment. Samen met de therapeut kan bekeken worden of deze gedachten reëel en kloppend waren of dat men er misschien ook op een andere manier naar kan kijken en zodoende ook anders kan gaan doen.

De therapie heeft een sterke focus op het hier en nu. Wel zijn het verhaal van de client en hoe de klachten zijn ontstaan zeker van belang. Hierin kan men nagaan hoe bepaalde denk- en gedragspatronen zijn ontstaan en wat ze in stand houdt. In gesprekken zal gekeken worden hoe men dit kan veranderen en vaak wordt dit gekoppeld aan registratie en oefenopdrachten thuis om zo tot andere gedachten en ander, positiever, gedrag te komen.

Vacature ervaren Psychotherapeut

By Geen categorie

Stichting Prisma Praktijk voor therapie en Coaching wil haar team graag versterken met klinisch psychologen/psychotherapeuten. Dagen en uren zijn in overleg.

Prisma is een kleinschalige instelling met een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde professionals, gevestigd in Utrecht en Amsterdam. We vormen een enthousiast multidisciplinair team van GZ-psychologen, Psychotherapeuten, Maatschappelijk werker, Psychiatrisch Verpleegkundige, Mediator/coaches, en PIOP/GIOP’s. Ondernemerschap, respect, openheid en kwaliteit zijn belangrijke waarden zijn in ons werk. We werken binnen de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ, en zijn een opleidingspraktijk voor de RINO Amsterdam.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met: Maud Molhoek (Amsterdam) (maud.molhoek@prisma-praktijk.nl) of Maayke Brants (Utrecht) (maayke.brants@prisma-praktijk.nl).