Praktijk voor Therapie en Coaching

Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische problemen, waarbij gesprekken tussen de client en de psychotherapeut centraal staan. Het doel van psychotherapie is om uw klachten en de oorsprong ervan te leren begrijpen, de klachten te verminderen of hanteerbaar te maken, of te leren de klachten te accepteren als passend bij uw huidige situatie.

Een psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar probeert u te helpen nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Ook het (leren) gebruik maken van uw eigen mogelijkheden en het leren beter met uzelf om te gaan is onderdeel van het proces. Binnen psychotherapie wordt gekeken naar uw persoon als geheel, uw levensgeschiedenis en sociale omstandigheden.

Psychotherapie is een intensief proces, dat met ups en downs verloopt en gepaard kan gaan met pijnlijke gevoelens. Mede daarom staat in de behandeling ook de relatie met de psychotherapeut centraal: leren om met een open blik naar uzelf, uw gevoelens, gedachten en gedrag te kijken kan alleen wanneer u zich bij uw therapeut veilig genoeg voelt om u kwetsbaar op te stellen. Dat is niet altijd gemakkelijk of vanzelfsprekend en het is dan ook niet vreemd dat het soms tijd nodig heeft om een vertrouwensband op te bouwen.
Psychotherapie bestaat uit gesprekken van 45 minuten, die doorgaans wekelijks of tweewekelijks plaatsvinden. De duur van een therapie kan variƫren van enkele gesprekken tot maanden of zelfs jaren.