Praktijk voor Therapie en Coaching

Contracten met zorgverzekeraars

Belangrijke informatie voor verzekerden van Menzis & Eno zorgverzekeringen: Voor 2024 hebben wij geen contract afgesloten met de zorgkoepels Menzis en Eno en daarbij aangesloten merken. Onder Menzis vallen diverse labels (oa Menzis, Anderzorg, Hema en Eno, Salland en Zorgdirect). Kijk hier voor een overzicht van alle concerns en onderliggende zorgverzekeraars: www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Dit betekent dat behandelingen niet volledig vergoed worden en gedeeltelijk voor eigen rekening komen, afhankelijk van uw polis.

Bijvoorbeeld: Bij Menzis Basis Voordeling en Anderzorg wordt 65% van het gemiddelde gecontracteerde tarief vergoed. Dit betekent dat de cliënt de 35% van dat tarief zelf moet betalen. Prisma zal daarvoor aan het einde van de behandeling een factuur sturen, welke binnen 30 dagen betaald dient te worden.

LET WEL:
Het eigen risico staat hier los van.

Voor 2023 is het eigen risico €385. Dat betekent dat u de eerste €385 aan zorgkosten die de zorgverzekeraar vergoedt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Meer informatie hierover kunt u via het aanmeldformulier opvragen.

Wij hebben voor 2024 contracten afgesloten met alle andere zorgkoepels.