Praktijk voor Therapie en Coaching

Contracten met zorgverzekeraars

Belangrijke informatie voor verzekerden van VGZ:

Voor 2021 is het budgetplafond voor sGGZ behandelingen bereikt en kunnen wij geen nieuwe behandelingen starten. Onder dit concern vallen ook: UMC, IZA, Unive, Zekur, Bewuzt, IZZ, Promovendum, National Academic, Besured.

Belangrijke informatie voor verzekerden van Menzis:

Menzis: voor 2021 hebben wij geen contract afgesloten met de zorgkoepel Menzis. Hieronder vallen diverse labels (oa Menzis, Anderzorg, Hema). Kijk hier voor een overzicht van alle concerns en onderliggende zorgverzekeraars: www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Dit betekent dat behandelingen niet volledig vergoed worden en gedeeltelijk voor eigen rekening komen, afhankelijk van uw polis.
Alleen bij Menzis Basis Vrij wordt het volledige tarief vergoed en zal u dus géén eigen factuur hoeven te betalen.

situatie 2020:

Bij Menzis Basis en HEMA wordt 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief vergoed. Dit betekent dat u de 25% van dat tarief zelf moet bijdragen. Prisma zal daarvoor aan het einde van de behandeling een factuur sturen, welke binnen 30 dagen betaald dient te worden.

 • Bij een behandeling tussen 250 en 799 minuten ligt dat restitutietekort tussen € 280 en € 320
 • Bij een behandeling tussen 800 en 1799 minuten ligt dat restitutietekort tussen € 560 en € 630
 • Bij een behandeling tussen 1800 en 2999 minuten ligt dat restitutietekort tussen € 1.040 en € 1.140
 • Bij een basisbehandeling is dat restitutietekort € 112 (kort) € 190 (middel) € 297 (intensief) en € 274 (chronisch)

Bij Menzis Basis Voordeling en Anderzorg wordt 65% van het gemiddelde gecontracteerde tarief vergoed. Dit betekent dat de cliënt de 35% van dat tarief zelf moet betalen. Prisma zal daarvoor aan het einde van de behandeling een factuur sturen, welke binnen 30 dagen betaald dient te worden.

 • Bij een behandeling tussen 250 en 799 minuten ligt dat restitutietekort tussen € 395 en € 445
 • Bij een behandeling tussen 800 en 1799 minuten ligt dat restitutietekort tussen € 790 en € 880
 • Bij een behandeling tussen 1800 en 2999 minuten ligt dat restitutietekort tussen € 1.460 en € 1.590
 • Bij een basisbehandeling is dat restitutietekort € 156 (kort) € 265 (middel) € 416 (intensief) en € 384 (chronisch)

LET WEL:
Het eigen risico staat hier los van.

Voor 2021 is het eigen risico €385. Dat betekent dat u de eerste €385 aan zorgkosten die de zorgverzekeraar vergoedt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Meer informatie hierover kunt u via het aanmeldformulier opvragen.

Wij hebben voor 2021 o.a. goede afspraken gemaakt met de volgende zorgkoepels:

 • DSW
 • Multizorg
 • Zilveren Kruis