Praktijk voor Therapie en Coaching

Contracten met zorgverzekeraars

Belangrijke informatie voor verzekerden van Menzis:

Menzis: voor 2022 hebben wij geen contract afgesloten met de zorgkoepel Menzis. Hieronder vallen diverse labels (oa Menzis, Anderzorg, Hema). Kijk hier voor een overzicht van alle concerns en onderliggende zorgverzekeraars: www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Dit betekent dat behandelingen niet volledig vergoed worden en gedeeltelijk voor eigen rekening komen, afhankelijk van uw polis.

Bij Menzis Basis Voordeling en Anderzorg wordt 65% van het gemiddelde gecontracteerde tarief vergoed. Dit betekent dat de cliënt de 35% van dat tarief zelf moet betalen. Prisma zal daarvoor aan het einde van de behandeling een factuur sturen, welke binnen 30 dagen betaald dient te worden.

LET WEL:
Het eigen risico staat hier los van.

Voor 2022 is het eigen risico €385. Dat betekent dat u de eerste €385 aan zorgkosten die de zorgverzekeraar vergoedt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Meer informatie hierover kunt u via het aanmeldformulier opvragen.

Wij hebben voor 2022 contracten afgesloten met alle andere zorgkoepels.