Praktijk voor Therapie en Coaching

Makiri Mual

Tot 1 september 2024 neem ik slechts een beperkt aantal nieuwe cliënten aan. U kunt wel een e-mail sturen met de hulpvraag, waarna ik kan zien of het past, dan wel u doorverwijs naar een collega:
makiri.mual@prisma-praktijk.nl

Sinds 2003 ben ik werkzaam als mediator in familie- en strafzaken. Daarnaast begeleid ik stellen, gezinnen en individuele op basis van de hechtingsgerichte methode (EFT). Ik heb gedurende de afgelopen 20 jaar uit beide werkvelden (psycho- en systeemtherapie en de mediation) het beste kunnen halen voor mijn cliënten. Op dat snijvlak voel ik me het meest nuttig.  

Mijn stijl wordt omschreven als open, mensgericht met een scherp oog en voor onderliggende belangen en emoties. Directief als het nodig is en transformatief als er een basis voor is. Of zoals een cliënt het samenvatte: ‘zacht en confronterend tegelijk!’ Mijn uitganspunt is te werken aan een doorvoeld begrip van uw probleem. Begrijpen helpt, en doorvoelen helpt veranderen. Dat geldt voor zowel de mediation als een therapeutische hulpvraag.  

Als u contact met mij zoekt dan zit u waarschijnlijk vast. U zit klem en weet niet goed waar te beginnen. En dat is een rotgevoel! Samen vinden we een roadmap naar de oplossing. En ondertussen help ik u zich lichter te voelen, positiever te denken, constructiever te handelen en uiteindelijk beter samen te werken.  

Aanbod:
mediation (familierecht)  
– beëindiging samenleving (ongehuwd, geen geregistreerd partnerschap)
– echtscheiding middels gemeenschappelijk verzoek
– gezagskwesties en omgangszaken
mediation (samenwerking en arbeidsrecht)  
– arbeidsgeschillen
– samenwerking RvB/RvT/medezeggenschap
– grensoverschrijdend gedrag (racisme, seksueel overschrijdend gedrag en intimidatie)
Partnerrelatie -, gezins-, en individuele therapie 
– EFT, EFFT en EFIT (hechtingsgerichte methode voor echtparen, gezinenn en personen)
– gezinsverhoudingen, samengesteld gezin, herstelbemiddeling ouders-kinderen
– individuele begeleiding op basis van EFIT (PESI-cert.)
Gesubsidieerde rechtsbijstand 
Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde Rechtsbijstand? Check via www.rvr.org. 
Download hier alvast het aanvraagformulier.

Contact: 
email makiri.mual@prisma-praktijk.nl  
mobiel op 06-45108400 (bij geen gehoor, svp een tekstbericht sturen) 

Aanmeldstop/ wachttijden: 
Aannamestop Mediation tot 1-1-2023
EFT-trajecten in overleg.

Klantenlijst
Rechtbanken en Gerechtshoven, Nationaal Archief, ABN-Amro, Stater, Fortis, Victas, UAF, UWV, Deloitte, Liberty Global NV, Quo Vadis, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Lister Zorggroep, U-centraal, Tympaan-De Baat, Welzorg, SGJ Christelijke Jeugdzorg, De Rijnhove, Abbott, Maxeda, SJIS Sint Maarten en meer. 
En ook natuurlijk personen, instellingen en ondernemingen die minder bekendheid genieten. 

Overige activiteiten/trainer/opleider
Toepassingen van EFT-interventies in het niet klinische domein zoals mediation, bemiddeling en zakelijke conflicten. Deze methode wordt Emotionally Focused Mediation (EFM) genoemd (restorative mediation). Geïnteresseerden kunnen zich tot EF-mediator laten scholen via www.eft.nl/trainingen. Makiri richtte onlangs het collectief www.restorative-justice-practitioners.com op, waarvan de mediators zich richten op herstelpraktijken in binnen- en buitenland. CRKBO-erkend trainer (vrijgesteld van BTW).  


Bestuursactiviteiten

Prisma Praktijk, Stichting Parenting Coördination (bestuurslid), MfN, VMSZ, Mfam (oud-bestuurslid)  

Lidmaatschappen en deelnames:
Mediators Federatie Nederland (MfN), Mfam (familiemediators), Vereniging Mediators in Strafzaken (VMSZ), Stichting EFT-Nederland, Stichting Parenting Coördination Nederland.  

Registraties 
EFT-Nederland lid no. 3701 (aanvullend getraind therapeut), MfN registermediator M9443, Raad voor Rechtsbijstand R40723, Gecertificeerd mediator CERT-108039-2011-MED-N-ROT-RvA, Gecertificeerd Parenting Coördinator, Ombudsfunctionaris.  

Meer informatie zie ook LinkedIn