Praktijk voor Therapie en Coaching

Makiri Mual

Ik ben Makiri Mual (1962) en werk als gecertificeerd mediator MfN en relatietherapeut (onder meer EFT).
Na mijn studie Culturele Antropologie werkte ik als hoofdredacteur en uitgever. Tijdens mijn loopbaan en daarna volgde ik opleidingen op het gebied communicatie, verander-management en mediation (sinds 2003). Met name de GGZ-nascholing heeft mij als hulpverlener veel gebracht.

Het beste inzetten

In mijn werkwijze begeef ik me graag op het snijvlak van therapie, coaching en mediation. In die werkgebieden zijn werkzame interventies ontwikkeld waaruit ik put. Eclectisch; dus van alles het meest effectieve.
Een ander kenmerk is de systemische benadering; gedrag staat niet los van de contekst of groep (systeem) waarin het getoond wordt.

Stijl van werken

Mijn stijl wordt omschreven als open, mensgericht met een scherp proces-oog en -oor voor onderliggende belangen en gevoelens. Directief als het nodig is en transformatief als er een basis voor is. Of zoals een relatie het samenvatte: ‘zacht en confronterend tegelijk!’

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Voor de mogelijkheden van gesub-sidieerde Rechtsbijstand kunt u zich wenden tot de Raad of informatie inwinnen via www.rvr.org.
Als RvR-mediator kan ik de aanvraag voor u verzorgen. Download hier alvast het aanvraagformulier.

Contact:
makiri.mual@prisma-praktijk.nl 
of direct mobiel op 06-45108400.
Spreek s.v.p. een boodschap in.

Ik ondersteun clienten op de volgende gebieden:

Mediation
Arbeid/werkgerelateerde problemen

 • arbeidsgerelateerd
 • maatschapsconflicten
 • bestuurlijke samenwerking
 • reintegratie- en exit mediation

Family mediation/scheiding, omgang

 • beeindiging relaties
 • echtscheiding, ouderschapsplan, omgangsregelingen, hereijking enz.
 • buurtbemiddeling
 • gezinsproblematiek

PartnerRelatieTherapie (PRT)   

 • In aansluiting op of voorafgaand aan mediation
 • relatietherapie
 • EFT-therapie (Hou me Vast van Sue Johnson)

Trainer

 • ‘Moeilijke Mensen – gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
 • trainer crisisinterventies
 • zie pagina ‘trainingen’

Makiri Mual

Aanmeldstop/ wachttijden:
intakegesprek: 14 dagen, met als kanttekening dat behandeling/mediation pas na 1/1/2019 kan worden gepland.

EFT: start behandeling 6 weken na intake

Mediation: wachtlijst gesloten tot 1 januari 2019 

Klantenlijst
ABN-Amro, Stater, Fortis, Victas, UAF, UWV, Deloitte, Liberty Global NV, Quo Vadis, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Lister Zorggroep, U-centraal, Tympaan-De Baat, Welzorg, SGJ Christelijke Jeugdzorg en meer.
En natuurlijk ook personen, instellingen en ondernemingen die minder bekendheid genieten.

Lidmaatschappen:
MfN, NMv, NMI-groep Arbeid, Mfam (familiemediators)

Bestuursactiviteiten:
– voorzitter Vereniging Mediators in Strafzaken (VMSZ)
– algemeen bestuurslid Vereniging familiemediators (Mfam)

Beroepsorganisaties:

 • EFT Nederland lid no. 3701
 • MfN registermediator
 • Raad voor Rechtsbijstand
 • gecertificeerd mediator CERT-108039-2011-MED-N-ROT-RvA

Meer informatie zie ook: