Praktijk voor Therapie en Coaching

Systeemtherapie

Er zijn veel boeken verschenen over bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologie maar boeken over hoe je een relatie goed houdt: dat is maar een dun stapeltje in de boekhandels. Grootgebracht met sprookjes waarin prins en prinses na het huwelijk lang en gelukkig leven is de werkelijkheid een geheel andere. Prinses of niet, niemand heeft zich er goed op vóórbereid om multitaskend door het leven te gaan. Daarmee leggen partners zonder dit te willen, of zonder zich er voldoende van bewust te zijn, onvoorbereid een grote druk op zichzelf en op elkaar, leidend tot onhoudbare situaties. Scheiding lijkt dan het enige alternatief.

Ik denk dat dit vaker dan nu het geval is kan worden voorkomen. Net zo min als niet werken voor vrouwen een antwoord is op het ontbreken van voldoende omvang en diversiteit en kwaliteit bij ouderschapsverloven en kinderopvang geldt dit voor een relatie: deze 40 jaar onderhouden door verschillende levensfasen, bij crisissen en succes, bij alle veranderingen die het krijgen en opvoeden van kinderen met zich meebrengt vergt zowel de mogelijkheid om zich steeds opnieuw met elkaar te verbinden als paar áls de mogelijkheid om zich steeds opnieuw van elkaar te onderscheiden.

Of àls de liefdesrelatie voorbij is en een scheiding onafwendbaar, dat dan goed en samenwerkend ouderschap een goed tegenwicht biedt tegen het gevoel mislukt te zijn en er een nieuw zelfvertrouwen en een gevoel van competentie kan ontstaan. Hierbij is relatietherapie een doeltreffende ondersteunende methode gebleken.