Praktijk voor Therapie en Coaching

Coaching

Wat voor coaching kun je bij Prisma verwachten? Waarom wordt therapie wel vergoed door de ziektekostenverzekering, en coaching niet? Daarbij is van betekenis of er naar het oordeel van de huisarts sprake is van een ziektebeeld.

Therapie: ‘Het gaat niet goed met mij’

Dergelijke vragen zijn het beste te verduidelijken door ‘coaching’ te plaatsen naast de therapie die bij Prisma wordt aangeboden.
Als je gedurende een zekere tijd last hebt van een of meerdere klachten, die merkbaar zijn in je stemming en in je gedrag, klachten die zowel lichamelijk als psychisch kunnen zijn, dan ga je naar je huisarts. Die kan vaststellen of er een samenhang is tussen de lichamelijke en de psychische klachten. De huisarts gaat dan na of er wellicht sprake is van ‘een ziektebeeld’. Die kan besluiten om je naar een psycholoog of psychotherapeut te sturen voor nader onderzoek en behandeling.

De ernst is dan nadrukkelijk aanwezig, de kwaliteit van leven van de patiënt is in het geding. In het verlengde kunnen ook naaste betrokkenen invloed ondervinden van de klachten.
Doorgaans hebben dergelijke problemen een langer beloop. Dan duurt ook de therapie navenant langer.
Bij deze vorm van hulpverlening is de deskundigheid van de therapeut wettelijk gewaarborgd.

PRISMA: erkende kwaliteit van hulpverlening
Prisma is een groepspraktijk bestaande uit hulpverleners die zijn geregistreerd conform de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG).

We voldoen aan de vereisten waarmee Prisma wordt gezien als een praktijk die volwaardig deel uitmaakt van de erkende Geestelijke Gezondheidszorg. Prisma is ook erkend als opleidingsplaats voor beroepsbeoefenaren in de GGZ. Om die reden komt therapie bij Prisma dan ook in aanmerking voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraars, mede omdat Prisma met alle verzekeraars contracten heeft afgesloten.

Coaching: ‘Ik voel me niet competent’
Coaching is een vorm van hulpverlening in situaties waarin de hulpzoekende zichzelf niet als ziek omschrijft.
Omschrijvingen die aanleiding vormen voor coaching zijn bijvoorbeeld: ‘Ik ben de weg kwijtgeraakt’, ‘Er komt niks meer uit mijn vingers’, ‘Ik ben over mijn grenzen heen gegaan’, ‘Ik voel geen vaste grond meer onder de voeten’, ‘Ik heb het gevoel te verzuipen’, ‘Ik moet teveel bordjes tegelijk draaiende houden’. Enz.

Je ervaart niet op de eerste plaats de ‘medische’ klachten, die er vaak ook wel zijn, maar vooral je gebrek aan competentie: ik voel me niet meer in staat die dingen te doen, die ik altijd wèl kon.
Competentie heeft altijd te maken met de omgeving waarin je verkeert. Het is lastig als je in het water valt, terwijl je niet kunt zwemmen, dan ervaar je je incompetentie.

Coaching bij Prisma is gericht op diagnose van de (in)competentie, waarbij veel aandacht uitgaat naar de historische, en de sociale context.
Onderzoek en begeleiding doen wij met vragen als: ‘Vind je jezelf incompetent, of vinden anderen dat?’ Sinds wanneer is dit aan de orde?’ ‘Vind je dat je in deze levensfase hetzelfde moet kunnen als 10 jaar geleden?’ Enz.

Om allerlei redenen kan iemand meer verstrikt zijn geraakt in de incompetentie, waarbij uit het oog is verloren waar de competenties wèl liggen, of waar competenties die zijn ontwikkeld.
Zonder het als een competentie aan te merken kan iemand in de loop der jaren een hele rij schoteltjes draaiend zijn gaan houden. Met als laatste schoteltje: goede aandacht en zorg aan zichzelf besteden. Als er één schoteltje teveel wiebelt (het schoteltje ‘werk’ bijvoorbeeld) dan raakt de competentie om meerdere schoteltjes toch draaiende te houden op de achtergrond.

Vaak zijn mensen die zich aanmelden voor coaching overbelast geraakt omdat ze te lang zijn doorgegaan, terwijl ze zichzelf daarbij aan het forceren waren. Coaching bij Prisma betekent dat zorgvuldige aandacht wordt besteed aan de mate waarin ook iemand zich fysiek heeft geforceerd.
De samenwerking binnen Prisma met de andere hulpverleners betekent dat er over en weer ook gebruik kan worden gemaakt van elkaars expertise.

De coach: een vervuilde beroepsgroep
De kwaliteit van therapeuten is bij wet vastgelegd. Maar iedereen mag zich coach noemen en het aantal mensen dat dat daadwerkelijk doet is explosief toegenomen. De certificering is helaas weinig betekenisvol. Dat is te betreuren omdat coaching preventieve potentie heeft ten opzichte van de hoge kosten die verbonden zijn aan ziekte en verzuim.

De coaching bij Prisma wordt verzorgd door Maayke Brants. Ook Makiri Mual verzorgt coaching bij Prisma, naast zijn werk als mediator. De coaches houden zich aan dezelfde beroepscode als de therapeuten.