Praktijk voor Therapie en Coaching

Klachtenprocedure

Beroepscode en klachten Psychotherapie
De werkzaamheden van de GZ-psychologen en psychotherapeuten van Prisma Praktijk geschieden volgens de betreffende beroepscode (www.lvvp.info), NVP (www.psychotherapie.nl) en NIP (www.psynip.nl).

Indien u vragen heeft of het met bepaalde zaken omtrent uw contact binnen Prisma Praktijk oneens bent, kunt u dit in eerste instantie het best met uw behandelaar zelf bespreken. Mocht dat niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u dit melden via www.erisietsmisgegaan.nl. Zij hebben als doel uw onvrede weg te nemen en het wederzijds vertrouwen te herstellen.

Klachtenregeling

Geschillenreglement

Mediation
Alle Prisma-mediators zijn aangesloten bij het Nederlands Mediation Instituut in Rotterdamen daarmee geregistreerd of gecertificeerd. Registratie houdt in dat de Mediator zich onderwerpt aan het Klachtenreglement en zich conformeert aan uitspraken van het Tuchtcollege.
Voor informatie over wat het NMI met klachten doet bekijk de website.

Coaching
Coaches van Prisma die aangesloten zijn bij het NOBCO conformeren zich aan het Klachtenreglement van het NOBCO, Nederlandse organisatie van Professionele Coaches.