Praktijk voor Therapie en Coaching

Over Prisma

Prisma praktijk is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde GGZ professionals en Mediation/Eft professionals, gevestigd in Amsterdam. Ons aanbod bestaat uit ambulante generalistische basis GGZ en specialistische GGZ (vanaf 2022 plaatsvindend binnen het ZPM en kwaliteitsstatuut sectie III mono/multidisciplinair) aan volwassenen. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor coaching, mediation en eft/partnerrelatie/systeemtherapie. We vormen een enthousiast multidisciplinair team van behandelaren, waarbij respect, openheid en kwaliteit belangrijke waarden zijn in ons werk. Ons team bestaat uit: 2 psychiaters, 2 psychotherapeuten, 2 GZ psychologen, 1 klinisch psycholoog, 1 basispsycholoog (LOGO verklaring), 1 Maatschappelijk werker/systeemtherapeut, 1 sociaal psychiatrisch verpleegkundige en 1 GGZ Agoog/MWer/Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt.

Onze missie is het bieden van kwalitatief hoogstaande en veilige zorg bij psychische problemen van mensen op individuele basis, in relaties, in gezinsverband en in organisaties. We beogen daarmee een bijdrage te leveren aan een gezonde samenleving. Onze Praktijk heeft daarnaast specifieke aandacht voor en ervaring met LHBTIQ+ specifieke hulpverlening en daarvoor een specifiek aanbod ontwikkeld.
Onze visie is dat multidisciplinair samenwerken in de behandeling bijdraagt aan de kwaliteit en effectiviteit van de zorg aan de cliënt. Bij de behandelingen hebben wij aandacht voor de sociaal-maatschappelijke en context van psychische klachten en werken wij met evidence based behandelingen, waarbij er aandacht is voor een goede behandelrelatie met de cliënt. Daarnaast staan kwaliteit van de onderlinge samenwerking, het welbevinden van het team en de teamleden en de onderlinge communicatie centraal. Veel aandacht wordt besteed aan de toetsende, stimulerende en steunende aspecten van de collegiale samenwerking, die moet leiden tot groeiende expertise van alle betrokkenen. Dit alles met aandacht voor een prettige werkomgeving en oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Daarnaast vinden wij het onderhouden van goede contacten met externe partijen, zoals verwijzers, zorgverzekeraars en andere professionals van groot belang.

Locatie Amsterdam (hoofdvestiging): Koninginneweg 162 III, 1075 EG, Amsterdam

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het contactformulier, of door direct contact op te nemen met een van de behandelaren.
Binnenkort kunnen verwijzers ook via Zorgdomein verwijzen naar Prisma.

We raden je aan om eerst de informatie over wachttijden, de praktijk, en zorgverzekeraars te bekijken.

Lees meer

Wachttijd

Update 12-02-2024: Vanaf deze datum hanteren wij een clientenstop voor individuele behandelingen S-GGZ en GB-GGZ. Wij zullen hier vermelden wanneer er weer ruimte is voor aanmeldingen/verwijzingen.
–  Onze schematherapiegroepen die in het najaar van 2024 starten zitten vol: Aanmelden voor de wachtlijst voor de groepen is nog wel mogelijk via het contactformulier op onze website.
– Algemeen (wanneer er ruimte is voor aanmelingen): Wachttijd tot intake: 4 weken. Wachttijd tot behandeling: 6 weken.
– TIP: Kijk voor andere LHBTI+ specifieke hulpverlening en behandelaren op:
https://www.switchboard.nl/s/roze-hulpverleners of neem contact op met de nieuwe LHBTI+ GGZ instelling Kaleidos

Klik op ‘lees meer’ voor meer informatie over wachttijden. Elke maand wordt de actuele wachttijd vermeld.

Lees meer

Geen contract Menzis, Eno en Zorg & Zekerheid zorgverzekeringen in 2024

Prisma heeft besloten geen contract af te sluiten met zorgverzekeraars Menzis, Eno en Zorg & zekerheid voor 2024. Wij hebben voor 2024 contracten afgesloten met alle andere zorgkoepels. Klik op de button voor meer informatie. Voor 2024 zijn de contracten met de andere zorgverzekeraars inmiddels rond.

Lees meer

Privacy Statement Prisma Praktijk.

Prisma conformeert zich aan de vereisten van de nieuwe AVG-wetgeving. Klik op de button voor meer informatie.

Lees meer