Praktijk voor Therapie en Coaching

Geert Bauke Kortleve

Update 03-07-2024:
Tot nader bericht hanteer ik een cliëntenstop voor individuele therapie.
In oktober 2024 starten wij weer 2 schematherapiegroepen:  De groepen die in het najaar van 2024 starten zitten vol. Ook de wachtlijst is inmiddels vol. In januari 2025 is het mogelijk om je aan te melden voor onze groepen van najaar 2025.

Kijk voor andere LHBTI+ specifieke hulpverlening en behandelaren op:
https://www.switchboard.nl/s/roze-hulpverleners
of neem contact op met deze LHBTI+ specifieke GGZ organisatie: https://kaleidos.nl

Beroepsregistraties:
GGZ Agoog & Maatschappelijk Werker: beroepsreg.nr. 461001810/Registerplein

Cognitief Gedragtherapeutisch Werker VGCt (CGW) VGCt-009037
Hier kan je de factsheet VGCt zien over het beroepsprofiel van de CGW:
https://www.vgct.nl/wp-content/uploads/2023/02/Factsheet-cognitief-gedragstherapeutisch-werker-VGCt.pdf

Onze praktijk heeft speciale aandacht voor LHBTIQ+  en hiv gerelateerde hulpvragen.
Ik ben sinds 2009 werkzaam bij Prisma praktijk. Ik ben gespecialiseerd in Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, ACT (Acceptance Commitment Therapy), oplossingsgerichte therapie, LHBTIQ+/homospecifieke hulpverlening, hiv-gerelateerde hulpvragen en groepstherapie.
Bij hulpvragen rond:

 • Sociale Angstklachten
 • Angst en paniekklachten
 • Depressieve klachten
 • Negatief zelfbeeld
 • Persoonlijkheidsproblematiek (schematherapie)
 • Ehealth
 • Complicaties rond comingout
 • Zelfacceptatie en waardering
 • Identiteitsproblematiek
 • Levensfaseproblematiek
 • Seksuele gezondheidscounseling
 • Isolement en contact
 • Zingeving en invulling toekomstperspectief
 • Leven met hiv en verwerking hiv-testuitslag
 • Verschillende opties en keuzes voor hiv- en soa-preventie. Informatie en verwijzing aangaande Prep als hiv-preventiemethode en PEP na onveilige seks.

I also offer English speaking clients all my services in English

Opleiding, werkervaring
– Cognitief Gedragtherapeutisch Werker VGCt (CGW) VGCt-009037
– Gediplomeerd maatschappelijk werker en GGZ Agoog; beroepsreg.nr. 461001810/Registerplein BPSW
– Opleidingen gevolgd bij Rino-Noord Holland: Post HBO opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker, ACT, Oplossingsgerichte Therapie en Schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen.
– Voor Prisma werkervaring bij het Aids Fonds-Soa Aids Nederland en het hulpverleningsteam van de Schorerstichting.

Aanmelding en verwijzing:
Cliënten kunnen zich direct bij mij of via het contactformulier op deze site aanmelden. Verwijzing van de huisarts is noodzakelijk als het om GGZ-behandelingen gaat.
Je wordt na een telefonisch aanmeldingsgesprek uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarin wij samen kijken wat de meest geschikte hulpverlening voor je is.
Na deze kennismaking volgt een adviesgesprek waarbij het behandeladvies wordt besproken. Zo nodig word je doorverwezen.

GGZ en vergoedingen:
Prisma heeft contracten voor de GB-GGZ en S-GGZ met de meeste zorgverzekeraars (behalve menzis een aangesloten merken, ENO en Zorg & zekerheid). Voor GGZ behandeling is een verwijsbrief van de huisarts of medisch-specialist altijd noodzakelijk. GGZ behandelingen vallen onder het jaarlijkse eenmalige verplichte eigen risico van de basiszorgverzekering van 385,- euro per jaar.
Ik ben als medebehandelaar betrokken bij GB-GGZ en S-GGZ behandelingen (Kwaliteitsstatuut sectie III mono/multidisciplinair) bij Prisma, o.a. in onze schematherapiegroepen. Ik werk in alle GGZ behandelingen altijd samen met een van onze BIG-geregistreerde regiebehandelaren en neem deel aan het MDO van onze behandelaren, geleid door onze psychiater dr. Guy Ramaekers.

LHBTIQ+ specifieke intervisiegroep
In 2013 heb ik samen met een aantal collega’s uit het veld een LHBTIQ+ specifieke intervisiegroep opgericht, deze bestaat inmiddels 10 jaar. Wij komen 8 keer per jaar samen voor een gestructureerde vorm van collegiale uitwisseling en reflectie, waarbij wij als LHBTIQ+ specifieke professionals met vergelijkbare kennis en ervaring samenwerken om van elkaar te leren.

Voor verwijzers
Verwijzingen van cliënten of patiënten naar onze praktijk, zijn van harte welkom. Wij staan open voor overleg, consultatie of onderlinge verwijzing. Wij hopen op een prettige samenwerking!

Ik ben werkzaam bij PRISMA praktijk Amsterdam:
Aanwezig op: dinsdag, woensdag en donderdag middag/avond.

Ik werk bij Prisma intensief samen met regiebehandelaren Jari Harju (psychotherapeut, GZ psycholoog), Bart Carboex (GZ psycholoog) en dr Guy Ramaekers (psychiater). Ook andere (regie)behandelaren uit ons team zijn regelmatig bij de behandelingen betrokken; wij werken samen in een multidisciplinair team. Verder heb ik met Jari en Bart een uniek aanbod van schematherapiegroepen en voor homoseksuele mannen in Amsterdam opgezet: prisma-praktijk.nl/wat-doen-wij/schematherapiegroep-homoseksuele-mannen

Aanmeldingen en informatie:
06–20609208 (ma t/m do 10.00-18.00)
e-mail: amsterdam@prisma-praktijk.nl