Praktijk voor Therapie en Coaching

Bauke Kortleve

Clientenstop: update 1-7-2022: Ik neem tot eind 2022 geen nieuwe cliënten aan voor individuele behandeling. De 2 schematherapiegroepen van najaar 2022 zitten vol: er is geen plek meer op de wachtlijst.
Aanmeldingen voor de groepen van najaar 2023 zijn mogelijk vanaf januari 2023.

GGZ Agoog & Maatschappelijk Werker, beroepsreg.nr. 461001810/Registerplein
Cognitief Gedragtherapeutisch Werker VGCt (CGW) VGCt-009037
Praktijkhouder NFG-praktijk voor psychosociale en maatschappelijke dienstverlening (reg. nr. 6904117473)
RBCZ licentienr: 809997R
AGB-code: 90-046508

Onze praktijk heeft speciale aandacht voor LHBTI+  en hiv gerelateerde hulpvragen. 

Ik ben sinds 2009 werkzaam bij Prisma praktijk. Ik ben gespecialiseerd in Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, ACT (Acceptance Commitment Therapy), oplossingsgerichte therapie, LHBT+/homospecifieke hulpverlening, hiv-gerelateerde hulpvragen en groepstherapie.
Bij hulpvragen rond:

 • Sociale Angstklachten
 • Angst en paniekklachten
 • Depressieve klachten
 • Negatief zelfbeeld
 • Persoonlijkheidsproblematiek (schematherapie)
 • Complicaties rond comingout
 • Zelfacceptatie en waardering
 • Identiteitsproblematiek
 • Levensfaseproblematiek
 • Seksuele gezondheidscounseling
 • Isolement en contact
 • Zingeving en invulling toekomstperspectief
 • Leven met hiv en verwerking hiv-testuitslag
 • Verschillende opties en keuzes voor hiv- en soa-preventie. Informatie en verwijzing aangaande Prep als hiv-preventiemethode en PEP na onveilige seks.

I also offer English speaking clients all my services in English

Ik werk bij Prisma intensief samen met regiebehandelaren Jari Harju (psychotherapeut, GZ psycholoog, cognitief gedragstherapeut VCGt), Bart Carboex (GZ psycholoog) en dr Guy Ramaekers (psychiater). Ook andere (regie)behandelaren uit ons team zijn regelmatig bij de behandelingen betrokken; wij werken samen in een multidisciplinair team. Verder heb ik met Jari en Bart een uniek aanbod van schematherapiegroepen en voor homoseksuele mannen in Amsterdam opgezet: prisma-praktijk.nl/wat-doen-wij/schematherapiegroep-homoseksuele-mannen

Opleiding, werkervaring
– Cognitief Gedragtherapeutisch Werker VGCt (CGW) VGCt-009037
– Gediplomeerd maatschappelijk werker en GGZ Agoog; beroepsreg.nr. 461001810/Registerplein BPSW
– Opleidingen gevolgd bij Rino-Noord Holland: Post HBO opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker, ACT, Oplossingsgerichte Therapie en Schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen.
– Voor Prisma werkervaring bij het Aids Fonds-Soa Aids Nederland en het hulpverleningsteam van de Schorerstichting.

Aanmelding en verwijzing:
Cliënten kunnen zich direct bij mij of via het contactformulier op deze site aanmelden. Verwijzing van de huisarts is noodzakelijk als het om GGZ-behandelingen gaat.
Je wordt na een telefonisch aanmeldingsgesprek uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarin wij samen kijken wat de meest geschikte hulpverlening voor je is.
Na deze kennismaking volgt een adviesgesprek waarbij het behandeladvies wordt besproken. Zo nodig word je doorverwezen.

GGZ en vergoedingen:
Prisma heeft contracten voor de GB-GGZ en S-GGZ met de meeste zorgverzekeraars. Voor GGZ behandeling is een verwijsbrief van de huisarts of medisch-specialist altijd noodzakelijk. Ik ben als medebehandelaar betrokken bij GB-GGZ en S-GGZ behandelingen bij Prisma, bijvoorbeeld in onze schematherapiegroepen. Ik werk in elke GGZ behandeling samen met een van onze BIG-geregistreerde regiebehandelaren.

Psychosociale consulten en counseling
Sommige mensen hebben psycho-sociale hulpvragen die niet onder GGZ behandelingen vallen en dus niet vergoed worden in de basisverzekering. Ook voor die mensen hebben wij een aanbod; in de vorm van psychosociale consulten en counseling. Ik ben geregistreerd als praktijkhouder NFG-praktijk voor psychosociale en maatschappelijke dienstverlening bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en heb een AGB-code.

Door deze registraties is het mogelijk dat verschillende zorgverzekeraars de gesprekken (gedeeltelijk) vergoeden in de aanvullende zorgverzekering. Hierbij geldt geen eigen risico van de basisverzekering. De vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekering, er is namelijk een grote varieteit in Nederland in polissen en polisvoorwaarden. Ik adviseer je om bij de zorgverzekeraar te informeren naar de mogelijkheden tot vergoeding. Noem hierbij mijn AGB-code, de AGB-code van de praktijk, mijn NFG-registratienummer en RBCZ licentienr. Dit zijn de gegevens die je nodig hebt voor de zorgverzekering:
AGB-code: 90-046508
AGB-code praktijk: 22220876
NFG-registratienr: 690 411 7473
RBCZ licentienr: 809997R
Deze gegevens staan tevens vermeld op mijn facturen.

Voor verwijzers
Verwijzingen van cliënten of patiënten naar onze praktijk, zijn van harte welkom. Wij staan open voor overleg, consultatie of onderlinge verwijzing. Wij hopen op een prettige samenwerking!

Ik ben werkzaam in PRISMA praktijk Amsterdam:
Aanwezig op: dinsdag, woensdag en donderdag middag/avond.

Aanmeldingen en informatie:
06–20609208 (ma t/m do 10.00-18.00)
e-mail: amsterdam@prisma-praktijk.nl