Praktijk voor Therapie en Coaching

Routine Outcome Monitoring

Effectmeting van Psychotherapie
Uit onderzoek blijkt dat de relatie tussen cliënt en therapeut de belangrijkste voorspeller is van een goed therapie resultaat. ROM is een methode om het effect en het verloop van een psychotherapie te meten. ROM helpt het verloop van klachten en van een therapie inzichtelijk te maken. Zo is ROM een van de manieren waarop een psychotherapie bijgestuurd kan worden. ROM is een manier om kwaliteit te beschrijven en te bevorderen. Overheid, cliëntenplatforms en zorgverzekeraars leggen steeds meer nadruk op kwaliteit en transparantie. ROM is hier een antwoord op.

Uw medewerking
Wij vragen u of u mee wilt werken aan ROM. U bent hier niet toe verplicht. Meewerken betekent dat u, via het e-mail adres dat u heeft opgegeven aan ons, door Qualiview een of twee vragenlijsten worden toegestuurd om in te vullen. Qualizorg is het bedrijf dat de software heeft ontwikkeld voor de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (de NVVP). Wij zijn lid van de NVVP.

U ontvangt aan het begin en aan het eind van uw psychotherapie deze vragenlijsten met instructies. Bij psychotherapieën langer dan een half jaar kan u ook tussentijds nog een enkele keer – afhankelijk van de duur van uw psychotherapie – de vragenlijsten ontvangen. Het invullen van een vragenlijst duurt niet langer dan 5-7 minuten. Uw therapeut ontvangt via Qualiview uw gescoorde gegevens en bijbehorende grafieken.

Naast de twee vragenlijsten die u krijgt kunt u door uw psychotherapeut gevraagd worden ook mee te werken aan “Client Directed Outcome Informed” (CDOI). Met CDOI worden uw bevindingen van sessie tot sessie gevolgd. Voor en na elke sessie worden steeds dezelfde vier vragen aan u voorgelegd. Deze methode, een vorm van onmiddellijke feedback, vindt plaats in de sessie, niet via de mail.

ROM-portal
De NVVP heeft een systeem ontwikkeld voor de anonieme opslag van de meetresultaten: de ROMportal. De ontvangen gegevens worden versleuteld waardoor de opgeslagen gegevens geen namen bevatten en niet meer kunnen worden herleid tot u of tot uw psychotherapeut. Wel kunnen deze anonieme gegevens gebruikt worden voor onderzoek.

Privacy
Bij het invullen van de vragenlijsten wordt om uw BSN gevraagd. Dit nummer is nodig om de
resultaten van een en dezelfde persoon met elkaar te kunnen vergelijken. Er is gekozen voor het BSN omdat een nummer veilig kan worden versleuteld. Niemand kan daarna achterhalen dat het om uw BSN gaat. De NVVP ziet erop toe dat die veiligheid is gegarandeerd. De gegevens die uw psychotherapeut ontvangt (scores en grafieken en inzage in wat u heeft ingevuld) worden in uw dossier opgeslagen. Voor uw dossier geldt het beroepsgeheim.