Praktijk voor Therapie en Coaching

Vergoeding behandeling

Allereerst: voor behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Sinds 2014 wordt de GGZ onderverdeeld in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ). Afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten wordt u verwezen naar de GBGGZ (lichte tot matige psychische problematiek) of de Specialistische-GGZ (complexere psychische problematiek).

Indien u verzekerd bent bij één van onderstaande zorgverzekeraars worden de kosten van de behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar. Hierbij is van belang dat u zich realiseert dat hiervoor aanspraak gemaakt wordt op uw eigen risico; deze bedraagt wettelijk minimaal €385,- voor iedereen van 18 jaar en ouder*.

Binnen Prisma Praktijk zijn er contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars (en dat blijft onze intentie):

CZ koepel: CZ en alle daarbij aangesloten merken.

Achmea groep: Achmea/Zilveren Kruis en alle daarbij aangesloten merken.

VGZ koepel: VGZ en alle daarbij aangesloten merken.

DSW koepel: DSW en alle daarbij aangesloten merken.

Caresq, A.S.R., ONVZ, Zorg & Zekerheid en alle daarbij aangesloten merken.

Kijk hier voor een overzicht van alle concerns en onderliggende zorgverzekeraars: www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Bij sommige zorgverzekeraars is sprake van een gemaximeerd budget. Hiermee zal bij uw aanmelding rekening gehouden worden.

Prisma praktijk heeft voor 2024 geen contract afgesloten met Menzis en ENO en de daarbij aangesloten zorgverzekeringen. Klik hier voor meer informatie.

NB: Wilt u ons doorgeven wanneer u gedurende de behandeling van zorgverzekeraar verandert?

Sinds 2013 wordt een aantal diagnoses niet meer vergoed vanuit de basisverzekering, waaronder aanpassingsstoornissen en ‘andere aandoeningen die reden voor zorg zijn’. Wanneer bij u een diagnose wordt gesteld die niet vergoed wordt, dan zal dit tijdig worden besproken.

Voor problematiek die niet vergoed wordt binnen de basisverzekering is een alternatief mogelijk: bij enkele van de therapeuten bestaat de mogelijkheid voor psychosociale consulten, welke buiten de GGZ vallen en door sommige zorgverzekeraars vergoed worden in de aanvullende verzekering. Nadere informatie hierover vindt u op onze website (www.prisma-praktijk.nl).

Ook wordt vanaf 2013 relatietherapie niet meer vergoed (óók indien uw huisarts u doorverwijst naar een relatietherapeut). Er bestaan enkele situaties waarin vergoeding wel mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer de relatietherapie een onderdeel vormt van de behandeling van een psychische stoornis bij één van beide partners.