Praktijk voor Therapie en Coaching

Guy Ramaekers

Psychiater, psychotherapeut

Sinds 2009 verricht ik als psychiater consulten voor Prisma praktijk in het kader van diagnostiek, behandeladviezen, medicatie en begeleiding van medicatie. Ik doe bij Prisma geen zelfstandige behandelingen.

Ik ben van oorsprong psycholoog, afgestudeerd in de psychofysiologie (UvA). Ik heb als psycholoog wetenschappelijk onderzoek gedaan aan de VU en deed vanaf 1982 consulten bij de Stichting Dysphatische Ontwikkeling in Amsterdam, waar ik nog steeds lid van het bestuur ben.

In 1983 ben ik geneeskunde gaan studeren, na mijn artsexamen werkte ik een jaar als basisarts in de AIDS-hulpverlening (SAD-Schorerstichting), onder andere als hoofd weekendpoli geslachtsziekten homoseksuele mannen. Daarna heb ik me gespecialiseerd in de psychiatrie en psychotherapie in het Academisch Ziekenhuis Utrecht. In 1991 promoveerde ik aan de VU in een kinderneurologisch onderwerp (“Growth of interhemispheric functions: Aspects of corpus callosum development”).

Na mijn specialisatie in de psychiatrie heb ik een aantal jaren gewerkt op Curaçao (Dr. David Ricardo Caprileskliniek) als hoofd van de vrouwenopnameafdeling en verrichtte ik forensische expertises. Tevens was ik opleider van Nederlandse assistenten en co-assistenten. Na mijn terugkeer in Nederland werkte ik een aantal jaren bij Mentrum in Amsterdam Centrum en Noord.

De laatste 20 jaar werkte ik bij het Dijklanderziekenhuis (locaties Purmerend en Hoorn) op de psychiatrische opnameafdeling (PAAZ), de polikliniek en verrichtte er consulten in het ziekenhuis alsmede in het kader van de acute psychiatrie. Ik was geregistreerd opleider van AIOS psychiatrie en huisartsgeneeskunde en co-assistenten, tevens was ik vertrouwensarts van het ziekenhuis en betrokken bij de opleiding van huisartsenopleiders (huisartseninstituut UvA). Daarnaast werkte ik 15 jaar bij de HSK (arbeidsgerelateerde problematiek). In 2023 ben ik gepensioneerd voor mijn werkzaamheden in het ziekenhuis.

In mijn vrije tijd onderneem ik graag fietstochten. Verder verdiep ik mij graag in bellettrie, filosofie, theoretische fysica, talen en klassieke muziek.

Met veel genoegen blijf ik mijn kennis, ervaring en anciënniteit de komende jaren inzetten bij Prisma praktijk Amsterdam.

Bereikbaarheid
guy.ramaekers@prisma-praktijk.nl

BIG-registraties
99038101001 (psychiater) en 69038101016 (psychotherapeut)

AGB-code
03069156