Praktijk voor Therapie en Coaching

Wachttijden

Prisma probeert de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Deze wachttijd wordt elke eerste week van de maand ververst. Na uw aanmelding krijgt u binnen 5 werkdagen een indicatie wanneer u terecht kan voor een Intakegesprek.

Vanwege de kleinschaligheid van onze praktijk werken we niet met wachtlijsten voor individuele behandelingen. Wanneer we weten dat er geen ruimte is voor nieuwe cliënten, wordt op de website vermeldt dat er een aanmeldstop is. U kunt zich dan helaas niet aanmelden bij onze praktijk.
Voor groepsbehandelingen werken wij wel met een wachtlijst.

Het kan zijn dat er nog wel een wachttijd is tussen het moment dat u zich aanmeldt en dat de afspraak voor het intakegesprek met u wordt gemaakt. Dit noemen wij de aanmeldwachttijd, en deze kan liggen tussen de 2 en 8 weken. Wij hanteren geen behandelwachttijd. Binnen 2-3 weken nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden kan de behandeling direct starten.

Op de homepage staan de actuele wachttijden vermeld.

Bij aanmeldstop: Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u adviseren over alternatieve behandelmogelijkheden. Ook kunnen zij u ondersteunen zodat u (bij een andere zorgaanbieder) binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Toelichting op de wachttijden

Aanmeldingswachttijd
Dit is het aantal weken tussen het moment dat een cliënt zich aanmeldt en daadwerkelijk terecht kan voor een eerste kennismakingsgesprek.

Behandelingswachttijd
Dit is het aantal weken tussen het kennismakingsgesprek en de start van de behandeling. Wij hanteren geen behandelingswachttijd. Zodra kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden kan behandeling direct gestart worden.

De aanmeldingswachttijd is bij Prisma Praktijk ook afhankelijk van waar de cliënt is verzekerd.

Mediation en EFT
Wachttijden:
Intakegesprek: 14 dagen.