Praktijk voor Therapie en Coaching

Mediation

Wachttijden:
intakegesprek: 14 dagen, met als kanttekening dat behandeling/mediation pas na 1/9 kan worden gepland.

Mediation en EFT: wachtlijst gesloten tot 25 augustus 2018

Mediation is een vorm van conflict-bemiddeling waarbij het gaat om het gezamenlijk oplossen van een geschil tussen partijen. Vrijwel elk conflict heeft een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Vaak zien zij de oplossing niet door de ingenomen standpunten. Een mediator begeleidt het proces waardoor partijen weer kunnen
onderhandelen over een, voor beide partijen aanvaard-bare, oplossing. De mediator treedt dus op als een neutrale en vakbekwame bemiddelaar.

Prisma Mediators
Prisma biedt u een netwerk van ervaren mediators die werken voor personen, bedrijven en organisaties.
Onze mediators hebben werk-
ervaring bij o.a. de overheid en in de medische sector, de automatisering en de commerciële dienstensector. Vanuit deze verschillende achtergronden en ervaringen beschikken wij over een palet aan mogelijkheden om u (en uw conflictpartner!) te ondersteunen bij de aanpak van uw geschil.

Prisma praktijk
De Mediators werken in een laag-drempelige groepspraktijk. Voor doorverwijzing naar collegae is op dit moment geen wachtlijst.

In het geval van echtscheidingszaken bestaat de mogelijkheid dat, gedurende een (opgeschorste) mediation, een partnerrelatietraject kan worden doorlopen samen met een psychotherapeut. Dit traject kan bijdragen aan meer begrip voor elkaars standpunten en gevoelens. Daarmee ontstaan nieuwe oplossings-richtingen voor de mediation. Zie ook het tabblad ‘systeemtherapie’.

Waarvoor kunt u bij een Prisma Mediator terecht:

Private sfeer:

  • echtscheidingsbemiddeling
  • omgangsregelingen
  • relatieproblematiek

Mediation in Strafzaken 

  • verwijzing door politie/justitie en rechterlijke macht
  • dader-stachtofferbemiddelingen
  • mediator voor pilots van rechtbank Rotterdam en de politie Utrecht (Stichting Mediation in Strafzaken mediationinstrafzaken.nl)

Zakelijke sfeer:

  • maatschapsconflicten
  • arbeidszaken
  • bestuur
  • woningcorporaties

Makiri Mual is Gecertificeerd Mediator bij het Nederlands Mediation Intstituut.

Registratie betekent onder andere kwaliteitsborging van de aangesloten mediators. Onderdeel van die borging vormen onder andere de het reglement, het NMI-klachtenreglement en de NMI-tuchtregeling die u hier kunt downloaden in pdf-formaat.

Voor de mogelijkheden van gesubsidieerde Rechtsbijstand kunt u zich wenden tot de Raad voor de rechtsbijstand: www.rvr.org

Psychische problematiek
Dit is een bijzonder aandachtsgebied. Ik heb door de jaren veel te maken gehad aan de mediationtafel met een grote verscheidenheid aan psychische stoornissen, varierend van ontwikkelings-stoornissen zoals Autisme, ADHD en Asperger, maar ook persoonlijkheids-stoornissen of ’trekken ervan’ (Borderline, Narcime, vermijding en dergelijke).

Deze diagnoses vereisen een toegespitste aanpak. Daarvoor ben ik geschoold en door ervaring weet ik de theoretische en praktische kanten in de mediation in te zetten.

Makiri Mual,
MfN/NMI gecertificeerd Mediator 
Rechtbankmediator
RvR mediator R40723

telefoon: 
06-45108400
email:
makiri.mual@prisma-praktijk.nl

Samenwerkingsverbanden:

Voor mediations van de Rechtbank is Makiri Mual, relatietherapeut co-mediator van Mw Mr. Simone Kalff, NMI gecertificeerd mediator.
(Confluent, www.confluent.nl)

Vaste partner bij scheidingsmediations (convenant, ouderschapsplan etc.) is Advocatenkantoor Schroder, Mw. Mr. K.G.I.M. Schröder (www.advocatenkantoorschroder.nl)

Wanneer nodig kunnen advokaten en fiscalisten u bijstaan. Makiri Mual werkt samen met Van den Brink en Luttikhuis te Utrecht.