Praktijk voor Therapie en Coaching

Specialisatieopleiding

Mediation in strafzaken

Inleiding
Mediation in strafzaken is een herstelrechtelijke interventie naast het strafrecht. Verdachten/daders en slachtoffers worden op zorgvuldige wijze met elkaar in contact gebracht onder leiding van een (team van) hiervoor opgeleide mediator(s). Dit gebeurt in het kader van een strafrechtelijke procedure. Deze ‘afdoeningsmodaliteit’ is inmiddels uitgerold in heel Nederland. Hoewel de financiering voor de komende jaren nog onderwerp van discussie is, heeft deze interventie voor slachtoffers en daders haar nut volop bewezen. Deze specialisatie-opleiding bereidt herstelgerichte professionals voor op het werken als mediator in strafzaken.

Doelgroep
De training is toegespitst op bemiddelaars en (MfN-)mediators die zich op het gebied van het strafrecht willen begeven en die zich willen kwalificeren voor inschrijving bij de verschillende rechtbanken. Daarnaast staat de training ook open voor mediators die in het herstelrecht werken en zich richten op (complexe) processen van verwerken en verbinden (restorative circles, vreedzame wijk, dader-slachtoffer gesprekken) van kleine en grote conflicten. Tot slot zijn ook professionals welkom, die te maken hebben met herstelrecht, zoals advocaten, rechters, officieren, politieambtenaren, reclasseringsmedewerkers etc.

Doel van de training
De tien dagdelen in vier dagen vormen de basis voor het werken als mediator in strafzaken. De praktijk wijkt op tal van punten af van de ’standaard’ mediationpraktijk. De deelnemer verkrijgt inzicht in de context van het strafrecht, het mediationproces, het instrumentarium van de mediator in strafzaken en de bijzonderheden van de vaststellingsovereenkomst. Door middel van casuïstiek en praktijkoefeningen doet de deelnemer kennis en ervaring op die nodig is om als mediator in strafzaken te beginnen.

Met het certificaat van de training kan de mediator zich aanmelden voor de verwijsvoorziening van politie, OM en ZM.

Globaal komen de reeds bekende vaardigheden weer aan de orde:
– het strafproces en strafprocesrecht;
– juridische kaders van herstelrecht;
– de verwijsvoorziening in de praktijk;
– dader-slachtoffer systemen;
– praktijk van mediation in strafzaken – van intake tot vaststellingsovereenkomst;
– complexiteit en dynamiek van high conflict systemen;
– contra-indicaties en bezwarende factoren;
– het profiel van de mediator in strafzaken (werkwijze/houding en de reglementaire/administratieve kant van de specialisatie)

Permanente Educatie MFN
Deze training levert u de volgende PE punten op:
32 PE, categorie 1a
Accreditatie aangevraagd bij het SKM/MfN/ADR

Bijzonderheden: 

 1. Het programma is aan ontwikkeling onderhevig. De trainers behouden zich het recht voor de inhoud aan te passen gelet op de ontwikkelingen in het vakgebied.
 2. Daarnaast zal tijdens het eerste blok een onderwerpenlijst worden uitgereikt voor het ‘paper’ dat vereist is ter afronding van de opleiding.

Trainers en gastsprekers


Vaste trainers:
Mw. mr. Kim Roelofs (mediator familie- en strafzaken, opleider)
Dhr. Makiri Mual (mediator familie- en strafzaken, relatietherapeut EFT, opleider)

Gastsprekers:
Dhr. mr. dr. Jacques Claessen (Universitair hoofddocent straf(proces)recht
Universiteit Maastricht)
Dhr. mr. Alrik de Haas (strafadvocaat en voorzitter Stichting Mens en Recht)
Dhr. drs. Gert Jan Slump (criminoloog en bestuurslid RJN)
Mw. drs. Suzie Matthijssen (klinisch psycholoog en onderzoeker Altrecht)
Mw. drs. Femke van Londen (psycholoog Prisma)
Mw mr. A. Pinkster
Mw. R. Leeuwenberg

Trainingslocatie
Hotel Mooi Veluwe (Fletchers)
Garderenseweg 154
3881 NC Putten

Kosten
De kosten van de hele opleiding zijn € 2550,00 per persoon. Prisma is vrijgesteld van btw.

In de kosten zitten de volgende voorzieningen:

–       Opleiding tot mediator in strafzaken

–       Bijbehorende cursusmaterialen

–       Accommodatiekosten

–       2 x een overnachting

–       2 x arrangement incl. lunch, diner, snack

Bijzonderheden: dieetwensen en dergelijke in overleg

Dag-1: 10.00 tot 19.30 uur 

Leerdoel: 

 • Kennismaking met mediation in strafzaken als bijzondere toepassingspraktijk (1)
 • Verkrijgen van procesoverzicht
 • Doen van eerste interventies als mediator in strafzaken
 • Structuur en randvoorwaarden, wie eerst en waarom

Onderwerpen:

 • Procesoverzicht
 • Conflictanalyse
 • Bijzondere kenmerken mediation in strafzaken
 • Vigerende wetgeving (51h Sv etc.)
 • Straf- versus Herstelrecht
 • Informatie en taxatiefase
 • Het proces-verbaal

Fase in het proces: 

Verkenning en Intakefase

Dag-2: 10.00 tot 17.00 uur 

Leerdoel:

 • Kennismaking met mediation in strafzaken als bijzondere toepassingspraktijk (2)
 • Verdieping interventies als mediator in strafzaken

Onderwerpen: 

 • Conflict ‘genogram´
 • Gespreksvoorbereiding
 • Gespreksvoering: telefonische intake slachtoffer, telefonische intake dader
 • Gespreksvoering: caucus dader en slachtoffer
 • Derdenoverleg (politie, OvJ, mediationfunctionaris, advocaten)

 Fase in het proces: 

Fase-1: intakegesprekken

Dag-3: 10.00-19.30 uur 

Leerdoel:         

 • Oefenen van delen van de mediation
 • Indicaties en contra-indicaties

Onderwerpen: 

 • Afdoening
 • Schikken
 • Schadevergoeding
 • Immateriële genoegdoening
 • ‘Veiligheid’: de kwetsbare mediator
 • Partijadvocaten (rol en betekenis)
 • Bezoek strafzaak (politierechter of meervoudige kamer)

Fase in het proces: 

Fase-1: intakegesprekken

Fase-2: gemeenschappelijke bemiddelingsgesprek

Dag-4: 10.00 tot 17.00 uur 

Leerdoel:

Consolideren en evalueren

 

Onderwerpen:   

 • Input van cursisten na dag 1-3
 • Het doen van een gehele mediation
 • Het ontvangen en geven van feedback op de gehele mediation
 • Consolideren kennis en ervaring
 • Zicht krijgen op eigen stijl en ontwikkelpunten
 • Zorg en nazorg
 • Financieringsstructuur
 • Praktijknotities (voorbeeld Tijdschrift voor Herstelrecht)
 • Bijzondere verwijzingen: onder meer Artikel 12-procedure, VI-fase, de minderjarige, psychiatrie
 • Schrijven Vaststellingsovereenkomst (VSO)
 • Visiestuk eigen praktijk

Fase in het proces: 

Gehele procedure doorlopen t/m vaststelling + terugkoppeling naar verwijzer