Praktijk voor Therapie en Coaching

Nicole van der Klei

Mijn naam is Nicole van der Klei. Bijna 25 jaar geleden ben ik begonnen als psycholoog en nog steeds blijft het onderzoek naar iemands persoon, groei, mogelijkheden en struikelblokken me fascineren. Om mijn begrip hierover verder te vergroten heb ik naast verschillende psychologische opleidingen ook veel cursussen gevolgd op gebied van intuïtieve ontwikkeling (reading-, en healing opleidingen).

Werkwijze en visie

Uiteindelijk denk ik dat de meeste klachten die we als mens ontwikkelen het gevolg zijn van het niet in verbinding zijn. Het uit verbinding zijn met je eigen wil, wensen en verlangens, je grenzen en emoties, je leven en/of met anderen kan leiden tot situaties waardoor je klachten kunt gaan ontwikkelen

Dit uit verbinding zijn kan ook samengaan met een gevoel van het niet weten wie je zelf bent of weten wat je drijft. Soms zijn dat psychologische factoren maar evengoed kan een klacht, gedrag en emotie voortkomen uit pijnlijke of traumatische ervaringen die je eerder in je leven hebt opgedaan. Deze ervaringen hebben dan nog steeds invloed op je gevoel van veiligheid, emoties en je zelfbeeld. Die gebeurtenissen zijn in je brein opgeslagen als ‘heel belangrijk’ en blijven alarmsignalen uitzenden naar je lichaam, ook als het gevaar of de naarheid allang voorbij is. Met je hoofd weet je dat dan wel maar je lijf en je hart blijven je maar waarschuwen voor pijn of gevaar en het alarm gaat af. Je begint dan situaties, gevoelens of andere mensen te vermijden om jezelf te beschermen. Psychotherapie, waaronder EMDR kan daar verandering in brengen.

Door het onderzoek dat je zelf en wij samen tijdens de gesprekken zullen doen krijgt je meer inzicht en begrip in het waarom van het ontstaan en het in stand blijven van je klachten en patronen. Ik vind de gedragstherapie, schematherapie, EMDR en EFT rijke bronnen van verklaringen bieden waardoor je meer zicht en grip krijgt op waarom je doet wat je doet om van daaruit nieuwe wegen in te kunnen gaan slaan.

Achtergrond

In 1994 ben ik begonnen als psycholoog. In eerste instantie op verschillende klinische en deeltijdafdelingen. In 1997 ben ik gaan werken bij een RIAGG en heb me verder geschoold tot GZ-psycholoog (2004) en gedragstherapeut (2006). Nadien ben ik neergestreken bij een grote GGZ instelling in de regio. In eerste instantie een aantal jaar op een afdeling voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. De daarop volgende tien jaar heb ik me vooral gericht heb op het behandelen van mensen met vroegkinderlijke traumatisering en de complexe problematiek die dat tot gevolg kan hebben. In die periode heb ik de opleiding tot psychotherapeut (2012) en EMDR Europe practitioner (2017) afgerond. De laatste twee jaar werk ik, naast bij Prisma-praktijk ook bij een kleine GGZ-instelling waar ik allerhande psychologische problematiek behandel, waaronder angst-, en paniekklachten, somberheid, trauma, onbegrepen lichamelijke klachten en relatieproblematiek en meer.

Recent heb ik de basisopleiding tot EFT relatie therapeut afgerond.

Contact
Voor aanmelding individuele therapie, relatietherapie of supervisie ben ik bereikbaar via mail: nicole.vanderklei@prisma-praktijk.nl.
Als je je naam en je telefoonnummer achterlaat bel ik je snel terug.

Aanwezig op de praktijk:
Utrecht: Donderdagmiddag
Supervisie is ook op andere momenten mogelijk in Nieuwegein.

 

Registraties en lidmaatschappen
· Supervisor en leertherapeut bij de vereniging voor gedragstherapie (VGCt)
· EMDR Europe practitioner bij de vereniging voor EMDR Nederland (VEN)
· Leertherapeut bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
· Basis therapeut Emotionally Focused Therapie (EFT)

AGB zorgverlenerscode: 94010937
BIG nummer psychotherapeut: 8906224216
BIG nummer GZ-psycholoog: 69062242425