Praktijk voor Therapie en Coaching

Maayke Brants

Ik ben sinds 2001 werkzaam als psycholoog. De eerste 10 jaar voornamelijk in het bedrijfsleven en de afgelopen 5 jaar in de wetenschap, het Voortgezet Speciaal Onderwijs en de GGZ. Sinds 2016 werk ik als vrijgevestigd behandelaar bij Prisma-praktijk, waar ik sinds 2018 in opleiding ben tot psychotherapeut. Ik werk zowel in het Engels als Nederlands in de basis- en specialistische GGZ, als coach en relatietherapeut (EFT).

Werkwijze en visie
Cliënten omschrijven mij als open, inlevend, direct, oprecht en iemand waarbij ze zich veilig en gehoord voelen. Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij de hulpvraag en van cliënten zelf te horen hoe ze zich zouden willen voelen als de therapie ‘klaar’ is. Dat helpt om richting te geven aan het therapieproces en om samen helder te krijgen wat er voor nodig is om de gewenste verandering in gang te zetten. Samen met u, en in overleg met ons behandelteam, kijken we welke behandelmethode het beste aansluit bij u als persoon, in combinatie met uw klachten en hulpvraag. Ik werk vanuit verschillende psychotherapeutische stromingen (integratief) en sluit daarbij aan bij de stand van wetenschap en praktijk.

Vanuit mijn achtergrond als ontwikkelingspsycholoog en organisatiepsycholoog, zie ik mensen altijd als onderdeel van hun systeem. Dat kan zijn het gezin en de omgeving waarin men is opgegroeid (verleden) als de plek waarin men nu leeft, werkt en/of studeert. Daarbij spelen naasten (familie en vrienden) uit het verleden en heden altijd een belangrijke rol. Net zoals het temperament waarmee je geboren bent een rol speelt. Er is een wisselwerking tussen de bouwstenen waarmee je geboren bent en het systeem waarin je je hebt ontwikkeld. Deze maken dat je meer of minder kwetsbaar bent voor bepaalde problematiek. Tenslotte kun je ook in meer en mindere mate pech of geluk hebben in je leven. Al deze factoren samen bepalen hoe we kunnen kijken naar psychische klachten en hoe we kunnen werken aan het verlichten van de klachten.

Achtergrond
Nadat ik in 2001 afstudeerde als organisatiepsycholoog ben ik gaan werken in het bedrijfsleven als trainer, coach en business developer. In 2008 ben ik, naast mijn vaste baan, als freelance organisatiepsycholoog gaan werken. Het freelancen groeide in korte tijd uit tot een eenmanszaak, waarbij ik bezig was met het coachen van professionals, leidinggevenden en teams, procesbegeleiding, en het opzetten en aansturen van internationale management development programma’s. Gedurende die jaren groeide bij mij steeds meer het verlangen om meer diepgang te krijgen in mijn werk als psycholoog. In 2014 ben ik weer opnieuw gaan studeren. Deze keer om in 2016 af te studeren als kinder- en jeugdpsycholoog met als doel om uiteindelijk te kunnen werken als therapeut in de GGZ.

Contact
Je kunt mij het beste bereiken per mail: maayke.brants@prisma-praktijk.nl.

Indien nodig kun je ook bellen naar:
06 20547529

Locatie
Utrecht & Amsterdam

Registraties en lidmaatschappen
Psycholoog NIP: 221813
AGB code: 94102522