Praktijk voor Therapie en Coaching

Lonneke Duijnhouwer

Sinds 2009 werk ik met veel plezier in de groepspraktijk Prisma en vanaf 2013 ben ik BIG geregistreerd psychotherapeut. Ik ben gespecialiseerd in affectfobietherapie en schematherapie.

Werkdagen: maandag tot en met donderdag in Amsterdam.

Voor wie?
Sommige mensen zijn somber, ongelukkig, onzeker en piekeren veel. Anderen hebben last van wisselende stemmingen of gevoelens van leegte. Ze weten niet goed wie ze zijn of wat ze eigenlijk willen. Er kunnen veel verschillende redenen zijn om je voor behandeling aan te melden.

Neem gerust contact op als je vragen hebt.

Wat is psychotherapie
Psychotherapie is een op verandering gerichte, specialistische behandeling. Het doel is om meer duidelijkheid te krijgen over de aard van je klachten om vervolgens de klachten te verminderen of ze beter te leren hanteren. Daarbij is de inzet van de patiënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut.

Ik behandel zowel problemen die meer klachtgericht alswel problemen die meer persoonsgericht zijn. Bij klachtgericht kun je denken aan hulp aan mensen met angstklachten, depressieve klachten, stress- en spanningsklachten of psychotrauma.

Bij meer persoonsgerichte klachten kijken we naar de in de persoon gewortelde problematiek (langer durende problemen in relatie met anderen, negatief zelfbeeld, problemen om keuzes te maken, onzekerheidsgevoelens etc). Bij persoonsgerichte therapie is er sprake van patronen die je gedurende je leven geleerd hebt en die je hard nodig hebt gehad. Op dit moment in je leven zijn deze patronen echter niet meer altijd functioneel en blokkeren ze  je mogelijk in je eigen ontwikkeling

De behandeling heeft tot doel, naast het reduceren van de klachten en problemen, meer zicht te krijgen op het persoonlijk functioneren zodat er meer keuzevrijheid ontstaat en veranderingen gerealiseerd kunnen worden.

Affect Fobie Therapie, Schematherapie, EMDR, Cognitieve gedragstherapie

Ik werk vanuit verschillende referentiekaders waarbij ik aansluit bij de stand van wetenschap en praktijk. De behandeling is van korte duur als het kan en langdurig als dat nodig is.
Behandelmethoden die ik  gebruik zijn kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPSP), cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling (EMDR), affect fobie therapie en schematherapie.
Samen kijken we welke methode het meest aanspreekt en past bij je problematiek.

Beroepsverenigingen

  • Registerlid  Affect Fobie Therapie bij de Nederlandse Vereniging Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)
  • Lid Vereniging Schema Therapie
  • Lid Vereniging EMDR Nederland
  • Lid Landelijke vereniging Vrijgevestigde psychotherapeuten (LVVP)
  • Supervisor/leertherapeut Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)

Contact
Telefoon 06 – 28455076
lonneke.duijnhouwer@prisma-praktijk.nl