Praktijk voor Therapie en Coaching

Astrid Cordova Middelbrink

Wat mij in het werk telkens weer fascineert is de kracht en flexibiliteit waarover mensen beschikken, zelfs in (heel) moeilijke tijden. Ik geloof dat de gezamenlijke zoektocht naar de eigen kracht het fundament is van een geslaagde behandeling. Voor mij staat de therapeutische relatie hierin centraal. Als deze prettig, open en veilig voelt, komt er ruimte om jezelf te onderzoeken. Uit ervaring weet ik dat er altijd weer energie wordt gevonden om door te gaan.

Ik ben sinds 2009 werkzaam als psycholoog en in 2014 heb ik de psychotherapie opleiding in Amsterdam gevolgd. Vanaf januari 2016 ben ik werkzaam bij Prisma-praktijk Utrecht.

Wat is psychotherapie?
Mensen kunnen om allerlei redenen vastlopen in hun leven. Soms is het duidelijk waar de klachten door komen, maar lukt het niet om het alleen aan te pakken. Dan kan het fijn zijn om er samen met iemand naar te kijken die je extra steun, begeleiding en handvatten kan bieden om weer op eigen benen door te kunnen gaan.

Het komt ook voor dat mensen last hebben van belemmerende gevoelens of gedachten die in het hier en nu leiden tot problemen op verschillende gebieden (thuis, werk, relaties). Het is niet altijd direct duidelijk wat de oorzaak is van de problemen. Het is mogelijk dat u destijds gedragspatronen hebt ontwikkeld die zich ook nu, in het heden herhalen. Het verhelderen en onder woorden brengen van gedachten, gevoelens en gedrag kan dan helpend zijn. Belangrijk is om te onderzoeken wat de betekenis hiervan is. Dat maakt het mogelijk om de klachten beter te begrijpen, te verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met deze situaties om te gaan.

Kortom, psychotherapie is een proces waarbij u gaandeweg meer inzicht krijgt in uw klachten. U leert om stil te staan bij uw gevoelens, gedachten en ervaringen om beter in staat te zijn oude patronen te doorbreken en weer grip te krijgen op uw leven.

Mijn werkwijze en visie
Mensen beschrijven mij als een warm, open en ruimdenkend persoon. Hoewel mijn wortels in Mexico liggen, ben ik verder opgegroeid in Twente. Dit heeft beslist bijgedragen aan de balans tussen mijn Mexicaanse temperament en Twentse nuchterheid.

Therapie is een persoonlijk proces waarbij ik mij aansluit bij de behoeften, verlangens en tempo van de cliënt. De duur van de therapie is afhankelijk van de klachten en hulpvraag. Ik werk vanuit  verschillende behandelkaders en methodieken (cliëntgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, psychoanalytische psychotherapie, EMDR en mindfulness). Ik ga uit van de kracht van de cliënt om diegene weer in beweging te krijgen, waarbij de therapeutische relatie centraal staat.

U kunt zich bij mij aanmelden voor individuele-, relatie-, en gezinstherapie. Ik behandel jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen van alle leeftijden. Ook heb ik veel behandelervaring met mensen uit andere culturen.

Contact

Voor vragen of aanmelding kunt u mij bereiken via de mail: astrid.cordova@prisma-praktijk.nl.

Taal Nederlands, Engels, Spaans

Werkdagen
Maandag, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend

Registraties en lidmaatschappen
Psychotherapeut
BIG: 19923925816
AGB-code: 94.102194