Praktijk voor Therapie en Coaching

Omgaan met stagnatie en crisis in bemiddeling

Trainingsprogramma 2018-2019

Prisma Praktijk biedt in 2018 weer een reeks trainingen aan hoe om te gaan met ‘Moeilijke Mensen’ (ofwel is er sprake van persoonlijkheids-problematiek?

Deze zeer goed gewaardeerde training is verder ontwikkeld aan de hand van de praktijk casus van cursisten en nieuwe inzichten van de trainers.

De verdiepingstraining 1 gaat over gedrag dat hoort bij labels als ‘narcistisch’, ‘borderline’, psychopathie, antisociaal en theratraal. Verdiepingstraining 2 is nieuw en richt zich op gedrag dat veelal over angst en vermijding gaat. Beide trainingen zijn geaccrediteerd met 6 pe-punten MfN cat. 1a (vaardigheden). Desgewenst kan ook bij andere beroepsorganisaties accreditatie worden aangevraagd. De client-tevredenheid blijkt uit een gemiddelde waardering van 8.7 (cijfers 2013-2018)


WAAR, KOSTEN EN ACCREDITATIE

Locatie:
Prisma Praktijk (zie routebeschrijving)
of op locatie

Tijd:
op dinsdag, donderdag, vrijdag of zaterdag van 09.30 – 16.30 uur

Zie hiernaast voor specifieke data.

Kosten:
EUR 195,- (ex BTW) Inclusief lunch en handouts.

Accreditatie:
6 PE cat 1a accreditatie MfN toegekend voor beide trainingen.


INSCHRIJVEN:
Stuur een email naar mmual@prisma-praktijk.nl Vermeld hierbij uw (bedrijfs)naam, telefoonnummer, mediatorcode of geboortedatum, postcode, woonplaats en het aantal jaren (mediaton)ervaring.

U ontvangt na inschrijving een nota welke uiterlijk 14 dagen voor aanvang betaald dient te zijn.

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Bij annulering binnen 14 dagen vervalt uw recht op volledige restitutie. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn dan kunt u uw deelname doorgeven aan een collega.

Programmaopzet: Zie bijlage


Voor wie?

De trainingen zijn opgezet voor professionals die geregeld in aanraking komen met lastige situaties, hetzij als klachten-funcionaris, HR-medewerker,mediator, bemiddelaar of als leiding-gevende. In uw beroep kan in het contact van alles gebeuren waardoor het proces stagneert en uw beoogd doel niet wordt gehaald. Is er sprake van persoonlijkheidsstoornis? Of is het gewoon lastig? Of bent u onthand (geraakt) tijdens de oplopende crisis? Wilt u meer tools, bestaande uit kennis, inzicht én nieuwe interventies? Dan kan deze training uw competenties versterken.


TRAINING -1

Dramatische narcistische en borderline dynamiek (deel 1) 

Moeilijke Mensen-1 gaat over gedrag dat ondermijnend, splitsend en ontregelend is voor de mediator vanwege de manipulatieve aspecten. Gedragingen die mogelijk te maken hebben met ‘narcistische trekken’ van een of beide conflictpartners komen veel voor. Maar ook vanuit mogelijke ‘borderline’, antisociale en theatrale trekken kunnen uw cliënten het u zeer lastig maken. Dit lastige gedrag leidt regelmatig tot impassen, stagnatie en crisis in uw contact of bemiddeling. In deze training leert u mogelijke trekken van persoonlijkheidsstoornis kennen. Belangrijker nog is het zien van de patronen en de betekenis ervan voor u als regisseur/gespreksleider of mediator. het inzicht verschaft u een reeks nieuwe interventies waarmee u de situatie beter aan kan.

Kortom, stevige theoretische onderbouwing (DSM IV als uitgangs-punt), veel aandacht voor oplossingen en interventies en er is alle ruimte voor praktijkoefeningen. In company en maatwerk mogelijk. Voor meer infor-matie klik hier. De training wordt gegeven door Makiri Mual (Prisma Praktijk)

Data: najaar 2018, voorjaar 2019


TRAINING -2
Angstige, afhankelijke, dwangmatig en vermijdende dynamiek (deel 2)

Deze training is een vervolg op deel-1, maar kan ook afzonderljk worden gevolgd. Tijdens deze training wordt het gedrag bestudeerd waar kenmerken als angstig, bermijdend en dwangmatig bijhoren. In de DSM IV wordt deze groep persoonlijkheidskenmerken C-cluster genoemd. Op deze verdiepingsdag leert u gedrag te herkennen en zullen inter-venties worden aangereikt om deze dynamiek beter te hanteren. Vanuit de kenmerken brengt dit gedrag ondermeer ‘zorgmijding’ met zich mee.

Het uitgangspunt is om te leren waar dat frustrerende gedrag vandaan komt. En dat het mogelijk te maken kan hebben met persoonlijkheidsproblematiek. Na deze dag kunt u beter uw regiepositie bewaken en bieden de aangereikte interventies nieuwe moelijkheden om met dit type gedrag om te gaan. De training wordt gegeven door Odile Kortman (Prisma Praktijk) en Makiri Mual (Prisma Praktijk).

Data: voorjaar 2019


INFORMATIE
Voor informatie kunt u zich wenden tot Makiri Mual op 06-45108400 of per mail naar makiri.mual@prisma-praktijk.nl.

DE TRAINERS

Makiri Mual. Makiri (1962) is MfN Registermediator (gecertificeerd mediator) en werkt als co-relatie-therapeut bij Prisma Praktijk. Hij heeft ruime ervaring als gezins- en relatie-therapeut en mediator met lastige en problematische casus. In zijn praktijk gebruikt hij interventies uit diverse benaderingen uit de psycho-therapie. Makiri heeft veel ervaring als co-mediator met Simone Kalff bij verwijzingen van de Rechtbank. Naast mediator en trainer is Makiri al jaren buurtbemiddelaar bij U-Centraal.

Odile Kortman. Odile (1975) is gz-psycholoog/psychotherapeut. Sinds 2000 is zij werkzaam in de ggz, ze heeft bij verschillende instellingen en in verschillende settings gewerkt (ambulant, klinisch en deeltijd). Sinds 2004 werkt zij met veel plezier bij GGzCentraal  te Hilversum binnen het  multidisciplinaire behandelprogramma Persoonlijkheidsstoornissen. Hier behandelt zij mensen met  veelal complexe persoonlijkheidsproblematiek, die veel last voor zichzelf en/of voor anderen veroorzaken.

In 2013 heeft Odile zich naast haar instellingswerk aangesloten als vrijgevestigd psychotherapeut bij Prisma Praktijk te Utrecht.


NIEUWE ONTWIKKELINGEN 2016/7:

Namiddag pe-sessies:
duur: 16.00 – 19.30
(incusief soep met brood)
accreditatie: 3 pt MfN
kosten: € 99 excl. btw
locatie: Prisma praktijk Utrecht

Onderwerpen:
– internationale scheiding
– beeindiging huwelijk en samenwoning
– persoonlijkheidsstoornissen in de praktijk (prakticum met acteur), op locatie, kosten in overleg.