Praktijk voor Therapie en Coaching

Prisma Utrecht biedt groepstherapie schematherapie

In deze groep is weer plek voor nieuwe clienten (dd september 2021). 

In deze groepstherapie leer je je eigen schema’s en modi herkennen en je bewust te worden van wanneer ze optreden. In de groepstherapie leer je delen wat er in je omgaat en op een andere manier omgaan met je schema’s. De groepstherapie:

  • Is op donderdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur
  • Wordt gegeven door Maayke Brants en Letty Lauwers

 

Voor wie

Deze groepstherapie is bedoeld voor mensen die last hebben van terugkerende problemen en die keer op keer vastlopen in dezelfde patronen, met name in het contact met anderen. Ze hebben vaak al individuele therapie gevolgd, of volgen die op dit moment. Samen met de huidige behandelaar kan worden besloten dat een deel van hun problemen het best behandeld kan worden in groepstherapie. Het gaat om klachten zoals:

  • Zelfbeeldproblemen en gevoelens van onzekerheid,
  • Terugkerend vastlopen in (intieme) relaties of werkrelaties,
  • Gevoelens van leegte,
  • Niet weten hoe om te gaan met (heftige) negatieve gevoelens, zoals boosheid, verdriet en angst,
  • Niet goed weten wie je bent en wat je wilt, gevoelens van leegte, eenzaamheid, somberheid of angst in relatie met anderen,
  • Moeite met het uiten van eigen behoeften en wensen.

Wat is schema(groeps)therapie?

Iedereen heeft gevoeligheden of kwetsbaarheden, die hun oorsprong vinden in het verleden. Soms zijn deze gevoeligheden echter zo sterk dat ze je dagelijks leven behoorlijk ontregelen. Zo’n gevoeligheid of kwetsbaarheid noemen we dan een ‘schema’. Je kan bijvoorbeeld een schema ontwikkelen op gevoelens van waardeloosheid. In uiteenlopende situaties (werk, relatie) word je dan steeds geraakt in dat gevoel en gedraag je je alsof dat gevoel de werkelijkheid is, met alle gevolgen van dien. Dat laatste noemen we een ‘modus’. Die modus helpt je om te gaan met de pijnlijke gevoelens die met het schema verbonden zijn. Het helpt je echter niet om van dat negatieve zelfbeeld af te komen. In deze groepstherapie leer je je eigen schema’s en modi herkennen in het contact met de andere groepsleden. Je leert te delen wat er in je omgaat en op een andere manier om te gaan met deze schema’s.

 

Methode

We werken in een half-open schematherapiegroep. Dat betekent dat de duur van je deelname aan de groepstherapie vooraf niet vaststaat. Er zijn verschillende momenten waarop nieuwe deelnemers kunnen instromen of stoppen met de groepstherapie. De groep bestaat uit 6-8 personen die gemotiveerd zijn om wekelijks deel te nemen aan een groepstherapie. In een veilige omgeving werk je samen met anderen aan het doorbreken van je patronen.

Kosten en vergoeding
Afhankelijk van je ziektekostenverzekering wordt de therapie vergoed door de meeste zorgverzekeraars in de specialistische GGZ. Bij de aanmelding kijken wij of jouw verzekeraar deze therapie vergoedt. Je hebt een verwijsbrief van de huisarts nodig om te kunnen deelnemen.

 

Aanmelden
Voor meer informatie, vragen, of om je aan te melden, kan je contact opnemen met maayke.brants@prisma-praktijk.nl. Wij plannen dan een kennismakingsgesprek met je voorafgaand aan de start van de groepstherapie.