Skip to main content

Prisma Utrecht start met groepsbehandeling Cognitieve gedragstherapie (CGT)

By 9 november 2019december 9th, 2019Geen categorie

Prisma Utrecht start met groepsbehandeling Cognitieve gedragstherapie (CGT)

  • 15 zittingen op donderdagmiddag van 15.00 tot 16.30
  • Start: bij voldoende aanmeldingen (nog plekken beschikbaar)
  • Therapeuten: Letty Lauwers en Suzanne Swagerman

Doelgroep en methoden
De groep is samengesteld uit maximaal 8 personen, die gemotiveerd zijn om gedurende een vaste periode wekelijks deel te nemen aan de groep en om huiswerk te doen. Het gaat om mannen en vrouwen die last hebben van steeds terugkerende klachten als angst, somberheid, of burnout.
In een veilige omgeving waar je privacy gewaarborgd is, ga je werken aan het doorbreken van deze negatieve patronen. Door je bewust te worden van je gedachten leer je hoe deze je gedrag en gevoelens beïnvloeden.
De wederzijdse herkenning, steun, motivatie en feedback die de groepsleden elkaar geven, geeft een meerwaarde aan de groepstherapie.

Wie zijn wij?
Letty Lauwers en Suzanne Swagerman

Waar en wanneer?
Prisma praktijk Utrecht
Donderdagmiddag van 15.00 tot 16.30

Kosten en vergoeding
Afhankelijk van je ziektekostenverzekering wordt de therapie vergoed door de meeste zorgverzekeraars in de basis zorgverzekering. Bij de aanmelding kijken wij of jouw verzekeraar deze therapie vergoedt. Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk.

Aanmelden
Voor meer informatie, of om je aan te melden, kan je contact opnemen via letty.lauwers@prisma-praktijk.nl.
Wij plannen dan een kennismakingsgesprek met je voorafgaand aan de start van de groepstherapie.

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de focus ligt op problemen die in het heden spelen. Het is een klachtgerichte behandeling. Bij cognitieve gedragstherapie wordt er verondersteld dat psychische problemen zijn ontstaan door verkeerde denk- of handelswijze in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld wie geneigd is pessimistisch tegen dingen aan te kijken, zal sneller angstig, somber of gefrustreerd worden en van daaruit bepaalde dingen misschien niet meer gaan doen.

Bij cognitieve gedragstherapie staan denken, voelen en doen en hoe deze drie elementen elkaar beïnvloeden en versterken centraal. Er wordt ingegaan op hoe een persoon een bepaalde situatie beleeft; wat voelde, dacht en deed men op dat moment. Samen met de therapeut kan bekeken worden of deze gedachten reëel en kloppend waren of dat men er misschien ook op een andere manier naar kan kijken en zodoende ook anders kan gaan doen.

De therapie heeft een sterke focus op het hier en nu. Wel zijn het verhaal van de client en hoe de klachten zijn ontstaan zeker van belang. Hierin kan men nagaan hoe bepaalde denk- en gedragspatronen zijn ontstaan en wat ze in stand houdt. In gesprekken zal gekeken worden hoe men dit kan veranderen en vaak wordt dit gekoppeld aan registratie en oefenopdrachten thuis om zo tot andere gedachten en ander, positiever, gedrag te komen.