Verandering - kosten bij niet tijdig annuleren

geplaatst op: 27/02/2012

Met ingang van 1 januari 2012 heeft bij de zorgverzekeringen een aantal veranderingen plaatsgevonden met betrekking tot de vergoeding van de kosten voor psychotherapie.

Kosten bij niet tijdig afzeggen
Vanaf 2012 vergoeden de verzekeraars niet meer de zogenaamde ‘no show’: afspraken waarop de cliënt niet verschijnt. Met ingang van 1 januari 2012 zullen de therapeuten van Prisma daarom gebruik maken van een annuleringsregeling. Consulten dienen minimaal 24 uur voor de geplande afspraak schriftelijk of telefonisch te worden afgezegd bij de eigen therapeut. Consulten waarop u niet aanwezig bent en waarvoor niet tijdig is afgezegd zullen we bij u in rekening moeten brengen. De kosten die wij bij u in rekening brengen zijn €40,- per consult.