Nieuws

14/03/2013 Effectmeting van psychotherapie - ROM27/02/2012 Verandering - kosten bij niet tijdig annuleren22/12/2011 Stagebeleid - geen stageplaatsen bij Prisma Praktijk04/06/2010 Infobesitas is een nieuwe ziekte04/06/2010 Jong sport talent vaak depressief04/06/2010 Arbeidsrehabilitatie met een “challenge”04/06/2010 "Hoge kosten psychotherapie doet patiënten afhaken"04/06/2010 Patiënt wil praten over zijn depressie