Omgaan met stagnatie en crisis in bemiddelingTrainingsprogramma 2019


Prisma Praktijk biedt in 2019 weer een reeks trainingen aan hoe om te gaan met 'Moeilijke Mensen' (ofwel is er sprake van persoonlijkheids-problematiek? 

Deze zeer goed gewaardeerde training is verder ontwikkeld aan de hand van de praktijk casus van cursisten en nieuwe inzichten van de trainers. 

De verdiepingstraining 1 gaat over gedrag dat hoort bij labels als 'narcistisch', 'borderline', psychopathie, antisociaal en theratraal. Verdiepingstraining 2 is nieuw en richt zich op gedrag dat veelal over angst en vermijding gaat. Beide trainingen zijn geaccrediteerd met 6 pe-punten MfN cat. 1a (vaardigheden). Desgewenst kan ook bij andere beroepsorganisaties accreditatie worden aangevraagd. De client-tevredenheid blijkt uit een gemiddelde waardering van 8.7 (cijfers 2013-2018)

  

==========================

WAAR, KOSTEN EN ACCREDITATIE 

Locatie:          
Prisma Praktijk (zie routebeschrijving)
of op locatie 

 

Tijd:              
op dinsdag, donderdag, vrijdag of zaterdag van 09.30 – 16.30 uur

zie hiernaast voor specifieke data.                       

Kosten:      
EUR 195,- (ex BTW) Inclusief lunch en handouts. 

 

Accreditatie:        
6 PE cat 1a accreditatie MfN toegekend voor beide trainingen.
 

 


=======================

INSCHRIJVEN:

Stuur een email naar mmual@prisma-praktijk.nl Vermeld hierbij uw (bedrijfs)naam, telefoonnummer, mediatorcode of geboortedatum, postcode, woonplaats en het aantal jaren (mediaton)ervaring.

 

U ontvangt na inschrijving een nota welke uiterlijk 14 dagen voor aanvang betaald dient te zijn. 

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Bij annulering binnen 14 dagen vervalt uw recht op volledige restitutie. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn dan kunt u uw deelname doorgeven aan een collega.       

 

Programmaopzet: Zie bijlage


==========================
 

 

 

VOOR WIE?

De trainingen zijn opgezet voor profes-sionals die geregeld in aanraking komen met lastige situaties, hetzij als klachten-funcionaris, HR-medewerker,mediator, bemiddelaar of als leiding-gevende. In uw beroep kan in het contact van alles gebeuren waardoor het proces stagneert en uw beoogd doel niet wordt gehaald. Is er sprake van persoonlijk-heidsstoornis? Of is het gewoon lastig? Of bent u onthand (geraakt) tijdens de oplopende crisis? Wilt u meer tools, bestaande uit kennis, inzicht én nieuwe interventies? Dan kan deze training uw competentiesversterken.    


========================

TRAINING -1
Dramatische narcistische en borderline dynamiek (deel 1) 

Moeilijke Mensen-1 gaat over gedrag dat ondermijnend, splitsend en ontregelend is voor de mediator vanwege de manipulatieve aspecten. Gedragingen die mogelijk te maken hebben met 'narcistische trekken' van een of beide conflictpartners komen veel voor. Maar ook vanuit mogelijke 'borderline', antisociale en theatrale trekken kunnen uw cliënten het u zeer lastig maken. Dit lastige gedrag leidt regelmatig tot impassen, stagnatie en crisis in uw contact of bemiddeling. In deze training leert u mogelijke trekken van persoonlijkheidsstoornis kennen. Belangrijker nog is het zien van de patronen en de betekenis ervan voor u als regisseur/gespreksleider of mediator. het inzicht verschaft u een reeks nieuwe interventies waarmee u de situatie beter aan kan. 
 

Kortom, stevige theoretische onderbouwing (DSM IV als uitgangs-punt), veel aandacht voor oplossingen en interventies en er is alle ruimte voor praktijkoefeningen. In company en maatwerk mogelijk. Voor meer infor-matie klik hier. De training wordt gegeven door Makiri Mual (Prisma Praktijk) 

 

Data: 2019 (volgt)

 
========================

TRAINING -2
  
Angstige, afhankelijke, dwangmatig en vermijdende dynamiek (deel 2)

Deze training is een vervolg op deel-1, maar kan ook afzonderljk worden gevolgd. Tijdens deze training wordt het gedrag bestudeerd waar kenmerken als angstig, bermijdend en dwangmatig bijhoren. In de DSM IV wordt deze groep persoonlijkheidskenmerken C-cluster genoemd. Op deze verdiepingsdag leert u gedrag te herkennen en zullen inter-venties worden aangereikt om deze dynamiek beter te hanteren. Vanuit de kenmerken brengt dit gedrag ondermeer 'zorgmijding' met zich mee.

Het uitgangspunt is om te leren waar dat frustrerende gedrag vandaan komt. En dat het mogelijk te maken kan hebben met persoonlijkheidsproblematiek. Na deze dag kunt u beter uw regiepositie bewaken en bieden de aangereikte interventies nieuwe moelijkheden om met dit type gedrag om te gaan. De training wordt gegeven door Odile Kortman (Prisma Praktijk) en Makiri Mual (Prisma Praktijk).

Data: voorjaar 2019 
 

 
==========================

 


INFORMATIE

Voor informatie kunt u zich wenden tot Makiri Mual op 06-45108400 of per mail naar makiri.mual@prisma-praktijk.nl.


 


DE TRAINERS

Makiri Mual. Makiri (1962) is MfN Registermediator (gecertificeerd mediator) en werkt als EFT-relatietherapeut bij Prisma Praktijk. Hij heeft ruime ervaring als gezins- en relatietherapeut en mediator met lastige en problematische casus. In zijn praktijk gebruikt hij interventies uit diverse benaderingen uit de psychotherapie. Naast rechtbankmediator en trainer is Makiri al jaren buurtbemiddelaar bij U-Centraal. Hij is tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

 

Odile Kortman. Odile (1975) is gz-psycholoog/psychotherapeut. Sinds 2000 is zij werkzaam in de ggz, ze heeft bij verschillende instellingen en in verschillende settings gewerkt (ambulant, klinisch en deeltijd). Sinds 2004 werkt zij met veel plezier bij GGzCentraal  te Hilversum binnen het  multidisciplinaire behandelprogramma Persoonlijkheidsstoornissen. Hier behandelt zij mensen met  veelal complexe persoonlijkheidsproblematiek, die veel last voor zichzelf en/of voor anderen veroorzaken.

========================