Klachtenprocedure en aansprakelijkheid


Mediation
Alle Prisma-mediators zijn aangesloten bij het Nederlands Mediation Instituut in Rotterdamen daarmee geregistreerd of gecertificeerd. Registratie houdt in dat de Mediator zich onderwerpt aan het Klachtenregelement en zich conformeert aan uitspraken van het Tuchtcollege.

Clienten kunnen zich beroepen op het Klacht- en Tuchtrecht, waarvan het Klachtregelement en het Tuchtregelement hier zijn te downloaden. Voor meer informatie over wat het NMI met klachten doet bekijk de website van het NMI.

Coaching
Coaches van Prisma die aangesloten zijn bij het NOBCO conformeren zich aan het Klachtenregelement van het NOBCO, Nederlandse organisatie van Professionele Coaches.
 
  Beroepscode en klachten Psychotherapie
De werkzaamheden van de GZ-psychologen en psychotherapeuten van Prisma Praktijk geschieden volgens de betreffende beroepscode (www.lvvp.info), NVP (www.psychotherapie.nl) en NIP (www.psynip.nl).

Indien u vragen heeft of het met bepaalde zaken omtrent uw contact binnen Prisma Praktijk oneens bent, bespreek dit dan eerst met uw behandelaar. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u contact opnemen met een collega-behandelaar binnen Prisma Praktijk. Hij/zij kan u ook informeren over de klachtenprocedure binnen Prisma en die van de beroepsverenigingen. Zie voor nadere informatie: https://www.lvvp.info/vind-informatie/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

http://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure.html