Vacature clientenraad 


   

Voelt u zich betrokken bij Prisma…
…en zou u bestuurlijke ervaring willen opdoen?

Neem zitting in de CLIËNTENRAAD!


Voor Prisma, een door de overheid erkende instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ), is de betrokkenheid van haar cliënten heel belangrijk. Om hen ook inspraak te geven, stellen we een cliëntenraad in. Bent u in behandeling bij Prisma, of in behandeling geweest, dan kunt u hierin zitting nemen. Ook partners en familieleden kunnen deel uitmaken van de cliëntenraad.

De cliëntenraad, die uit minimaal drie leden zal bestaan, krijgt een adviserende taak aan het bestuur van Prisma. Ze krijgt tevens formele rechten als het gaat om meebesturen. Deze rechten zullen worden vastgelegd in een eigen reglement gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad zal overleg voeren met het bestuur en de Raad van Toezicht van Prisma.


De eerste taken van de cliëntenraad zullen het opstellen van het genoemde reglement zijn en het positioneren van de cliëntenraad binnen de instelling. Prisma ondersteunt het vormgeven hieraan door het volgen van workshops mogelijk te maken.
  Uw profiel 
U bent:
 • geïnteresseerd in het opzetten en vormgeven van de cliëntenraad;
 • geïnteresseerd in de GGZ in het algemeen en in de cliëntenzorg binnen Prisma in het bijzonder;
 • gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en van Prisma te behartigen;
 • woonachtig in regio Utrecht of Amsterdam;
 • bereid zich te verdiepen in bestuurlijke-, organisatorische- en financiële zaken..

U heeft
:
 • een kritische, positieve en open houding;
 • een doortastende, constructieve en flexibele instelling.

U kunt:
 • zich inleven in de belangen van cliënten maar ook de nodige afstand bewaren;
 • omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • in teamverband functioneren;
 • beleidsstukken lezen en hierover een mening vormen vanuit het cliëntenperspectief.

Wat wij bieden
 • adequate scholingsmogelijkheden; 
 • de mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen binnen de gezondheidszorg in al haar facetten en samen met het bestuur van Prisma te werken aan verbetering van de GGZ; 
 • ruimte en kantoorbenodigdheden; 
 • reiskostenvergoeding en overige onkostenvergoeding.
  De functie van cliëntenraadslid is in de aanvangsfase onbezoldigd. Binnen een jaar na aanvang zullen bestuur en cliëntenraad in overleg afspraken maken over een vergoeding (vacatiegelden). We zijn, als kleine zorgaanbieder, beperkt in onze middelen maar we zullen u als lid van de cliëntenraad waar mogelijk, zowel formeel als informeel, ondersteunen bij het uitvoeren van de taken die horen bij de functie.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u een email sturen aan bestuurslid Aafje Beijderwellen (aafje.beijderwellen@prisma-praktijk.nl). Ook voor vragen over de functie kunt u dit mailadres gebruiken. 

Het bestuur zal de eerste cliëntenraad oprichten wanneer er drie geschikte kandidaten zijn gevonden. 

Belangrijk 
Mocht u of uw familielid nog in behandeling zijn, dan zullen we erop toezien dat de behandeling op geen enkele manier wordt beïnvloed door uw werk voor de cliëntenraad. Overigens is dit ook in de wet geregeld.