Aafke van Santen


Sinds 2011 werk ik met veel plezier als psycholoog bij Prisma praktijk in Utrecht. Ik heb de studie Klinische Psychologie afgerond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heb ik de onderzoeksmaster Neurosciences gedaan.
Sinds 2016 ben ik afgestudeerd als psychotherapeut.

Vanwege verhuizing en de start van mijn eigen praktijk zal ik vanaf mei 2018 niet meer werkzaam zijn bij Prisma. 

Psychotherapie
Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische problemen, waarbij gesprekken tussen de client en de psychotherapeut centraal staan. Het doel van psychotherapie is om je klachten en de oorsprong ervan te leren begrijpen, de klachten te verminderen of hanteerbaar te maken, of te leren de klachten te accepteren als passend bij de huidige situatie.

Een psychotherapeut is niet in staat problemen voor je op te lossen, maar probeert je te helpen nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Ook het (leren) gebruik maken van je eigen mogelijkheden en het leren beter met mezelf om te gaan is onderdeel van het proces. Binnen psychotherapie wordt gekeken naar de persoon als geheel, de levensgeschiedenis en sociale omstandigheden.

Psychotherapie is een intensief proces, dat met ups en downs verloopt en gepaard kan gaan met pijnlijke gevoelens. Mede daarom staat in de behandeling ook de relatie met de psychotherapeut centraal: leren om met een open blik naar jezelf, je gevoelens, gedachten en gedrag te kijken kan alleen wanneer je je bij je therapeut veilig genoeg voelt om je kwetsbaar op te stellen. Dat is niet altijd gemakkelijk of vanzelfsprekend en het is dan ook niet vreemd dat het soms tijd nodig heeft om een vertrouwensband op te bouwen.

  Voor wie?
Jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen van alle leeftijden kunnen bij mij terecht voor behandeling. De redenen om in therapie te gaan zijn erg uiteenlopend.
Veelgeziene klachten en thema's zijn:
 • Somberheid en stemmingsklachten
 • Angstklachten, zoals paniek of piekeren
 • Overspannenheid/ burn-out klachten
 • Onzekerheid, bv over prestaties, over wie je bent, of in contact met anderen
 • Moeite met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen (trauma’s)
 • Perfectionisme en veeleisendheid naar jezelf
 • Emotionele geremdheid
 • Moeite met het aangeven van grenzen en voor jezelf opkomen
 • Angst voor intimiteit of verbondenheid
 • Terugkerende conflicten met je omgeving

Een onderdeel van mijn werk richt zich op jongvolwassenen in de overgang naar volwassenheid. De jongvolwassen leeftijd is een periode waarin veel gebeurt en verandert. Hierbij kun je denken aan
 • de overgang naar zelfstandig wonen
 • het ontwikkelen van autonomie
 • het maken van beslissingen over de toekomst (zoals studie of relatie)
 • het aanpassen aan een nieuwe omgeving of lichamelijke beperkingen
 • het verlies van een ouder of liefdesverdriet.
Het doormaken van deze veranderingen kan leiden tot verschillende psychische klachten, zoals somberheid, angst, gevoelens van eenzaamheid of onzekerheid, of kan zich uiten in bijvoorbeeld een eetstoornis.

Daarnaast bied ik begeleiding aan jonge moeders met depressieve- en/of angstklachten. Het krijgen van een kind is ingrijpend en gaat vaak gepaard met hevige emoties, die meestal vanzelf overgaan. Eén op de 10 vrouwen krijgt echter psychische problemen, zoals depressieve klachten of angstklachten. Ook worstelen veel jonge moeders met hun identiteit en rol als moeder, partner, vriendin, dochter en collega. Wanneer de aanpassing aan het nieuwe leven als ouder moeizaam verloopt kan het prettig en goed zijn hier met iemand over praten.
  Mijn werkwijze
Psychotherapie bestaat in vele vormen. Ik werk vooral integratief. Dat wil zeggen dat ik verschillende manieren van behandelen toepas, gebaseerd op methoden en technieken uit diverse therapeutische stromingen. Hierbij 
stem ik af op de klachten en de wensen van de client.

Ik heb een grote affiniteit met Affectfobietherapie (AFT), een vorm van psychodynamische psychotherapie. Binnen AFT worden klachten verondersteld voort te komen uit het vermijden van bepaalde (motiverende) gevoelens uit angst, schaamte of schuldgevoelens. Zo kan je bijvoorbeeld bang zijn om je verdrietig te voelen en daardoor juist boos reageren als je geraakt wordt. Het doel van AFT is beter in contact te komen met de onderliggende gevoelens.
Verder gebruik ik technieken uit de Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie en Clientgerichte therapie.Werkdagen
Woensdag

Lidmaatschappen
 • Psycholoog NIP
 • Lid NIP
 • AGB-code: 94-013051
 • Lid LVVP

Contact
Mail: aafke.vansanten@prisma-praktijk.nl
Tel: 06 42906218

Op dit moment neem ik geen nieuwe clienten aan.